Tôi có thể làm gì nếu cập nhật firmware cho thiết bị Tapo (ổ cắm thông minh, camera thông minh, bóng đèn thông minh) thất bại?

Tapo Others
Updated 06-15-2020 06:53:03 AM
This Article Applies to: 

Thông thường, firmware mới sẽ bao gồm các tính năng mới hoặc cải thiện hiệu suất của thiết bị thông minh. Sau đây là một số đề nghị để xử lý sự cố nếu bạn cập nhật firmware thất bại.

Bước 1. Khởi động lại thiết bị thông minh.

Bước 2. Di chuyển thiết bị thông minh đến gần router hơn.

Bước 3. Vô hiệu hóa tường lửa hoặc cài đặt diệt virus trên router nếu có.

Sau đó bạn có thể thử cập nhật firmware lại.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.