Không thể phát hiện hoặc tìm thấy tín hiệu không dây của các sản phẩm Wi-Fi6 (router 802.11ax/RE/Deco)

Xử lý sự cố
Updated 01-06-2023 07:25:27 AM 556407
This Article Applies to: 

Chúng tôi ra mặt router wifi lớp 802.11AX của mình. Tuy nhiên, một số bộ chuyển đổi Intel WLAN với driver cũ không thể phát hiện tín hiệu không dây của router của chúng tôi. Vui lòng nâng cấp driver của thẻ WLAN của bạn lên phiên bản mới nhất nếu bạn gặp sự cố này.


Intel cũng đã phát hành Câu hỏi thường gặp về vấn đề tương thích của mình:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000054799/network-and-i-o/wireless-networking.html


*Lưu ý: Intel đã liệt kê phiên bản driver hỗ trợ Wi-Fi 802.11ax. Vui lòng kiểm tra phiên bản driver của bộ chuyển đổi mạng WLAN của bạn:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc cập nhật card mạng WLAN, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất để được trợ giúp.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.