Tôi nên làm gì nếu không cập nhật được Deco của mình?

Xử lý sự cố
Updated 10-21-2022 03:35:09 AM 102679
This Article Applies to: 

Không cập nhật được Deco chính

  1. Ngắt kết nối Deco chính khỏi modem / router mặt trước của bạn, khởi động lại (tắt nguồn rồi bật lại nguồn) cả Deco chính và modem / router. Sau đó, hãy thử Cập nhật lại Deco trên ứng dụng Deco.
  2. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, vui lòng liên hệ hỗ trợ TP-Link và cung cấp địa chỉ MAC của Deco chính hoạt động với ID TP-Link.

 

Không cập nhật được Deco phụ

  1. Khởi động lại Deco chính, đặt Deco phụ gần Deco chính và thử cập nhật lại.
  2. Kết nối trực tiếp Deco phụ với cổng Ethernet của Deco chính. Sau đó, hãy thử cập nhật lại.
  3. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của TP-Link và cung cấp địa chỉ MAC của Deco phụ cùng với ID TP-Link của bạn.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết của mỗi tính năng và cấu hình. Vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sản phẩn của bạn.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.