Làm sao để thay đổi mật khẩu quản trị của Router ADSL

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-11-2012 10:55:01 AM 10920481
This Article Applies to: 

Dành cho TD-8810/TD-8811/TD-8840/TD-8841

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập vào địa chỉ IP LAN của ADSL router -> Enter. Mặc định địa chỉ IP của router là 192.168.1.1

Bước 2: Nhập vàotên truy cập và mật khẩu ở trang đăng nhập. Mặc định tên đăng nhập và mật khẩu đều là admin

Bước 3: Click Management -> Access Control -> Password ở bên trái, chọn tên đăng nhập của bạn và nhập vào mật khẩu cũ và mới.

 

Bước 4: Click Save/Apply để lưu lại cấu hình.

Dành cho TD-W8960N/TD-W8960NB/TD-W8950ND

 

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập vào địa chỉ IP LAN của ADSL router -> Enter. Mặc định địa chỉ IP của router là 192.168.1.1

Bước 2: Nhập vào tên truy cập và mật khẩu ở trang đăng nhập. Mặc định tên đăng nhập và mật khẩu đều là admin

Bước 3: Click Management -> Access Control -> Password ở bên trái, chọn tên đăng nhập của bạn và nhập vào mật khẩu cũ và mới.

Bước 4: Click Save/Apply để lưu lại cấu hình

Dành cho TD-W8961ND/TD-W8951ND/TD-W8901G/TD-W8901GB/TD-W8901G/TD-W8101G/TD-8840T/TD-8817/TD-8816

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập vào địa chỉ IP LAN của ADSL router -> Enter. Mặc định địa chỉ IP của router là 192.168.1.1

Bước 2: Nhập vào tên truy cập và mật khẩu ở trang đăng nhập. Mặc định tên đăng nhập và mật khẩu đều là admin

Bước 3: Click vào Maintenance -> Administrator, nhập vào mật khẩu mới

Bước 4: Click Save để lưu lại các thiết lập

CHÚ Ý:

1. Sau khi thay đổi mật khẩu, vui lòng đăng nhập vào ADSL Router với mật khẩu mới.

2. Nếu bạn quên mật khẩu mới, bạn cần phải reset ADSL router  về các thiết lập mặc định

Cái bài liên quan:

Làm thế nào để đăng nhập vào tiện ích trên nền web (Management Page) của TP-Link DSL modem & router

Tại sao tôi không thể đăng nhập vào trang Quản lý của TP-Link DSL modem & router?

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.