Phải làm gì nếu bạn không thể kết nối từ xa với Deco của mình?

Nếu có điều gì sai
Updated 12-11-2021 16:33:48 PM 118823
This Article Applies to: 

Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối từ xa với Deco của mình, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước khắc phục sự cố cơ bản để giải quyết những sự cố này.

Bước 1.

Vui lòng kiểm tra xem thiết bị di động có cài đặt ứng dụng Deco có truy cập internet hay không khi bạn ở bên ngoài. Nếu thiết bị di động không có quyền truy cập Internet, thiết bị sẽ không thể quản lý Deco từ xa.

Bước 2.

Kiểm tra xem các thiết bị Deco có truy cập internet không. Bạn có thể kết nối điện thoại của mình với Wi-Fi của Deco, sau đó truy cập Internet trên điện thoại để kiểm tra..

Nếu Deco không có quyền truy cập Internet, hãy nhấp vào đây để khắc phục sự cố.

Bước 3.

Kiểm tra xem bạn có thể quản lý Deco thông qua ứng dụng Deco trong mạng nội bộ hay không. Nếu không, hãy khởi động lại tất cả các thiết bị Deco để thử.

Bước 4.

Nếu bạn có thể quản lý Deco trong mạng nội bộ nhưng không thể từ xa, hãy thử thay đổi máy chủ DNS trên ứng dụng Deco và đây là hướng dẫn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.