Làm cách nào để thêm tài khoản người quản lý của Deco?

Khi bạn cài đặt
Updated 12-20-2021 14:09:01 PM 113826
This Article Applies to: 

Tài khoản email cài đặt hệ thống Deco được gọi là tài khoản "Chủ sở hữu (Owner)", tài khoản này có thể thực hiện các thay đổi đối với cài đặt WAN và thêm / xóa các thiết bị Deco. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể muốn tạo một tài khoản khác cho gia đình để giúp quản lý hệ thống Deco. Chức năng "Người quản lý (Managers)" có thể đáp ứng yêu cầu đó. 

Ở đây chúng tôi lấy Deco M9 Plus làm ví dụ.

Khởi chạy ứng dụng Deco

Đăng nhập hoặc nhấn Đăng ký để cài đặt ID TP-Link.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập, màn hình này sẽ bị bỏ qua.

Nhấp vào Thêm (More), nhấn vào Người quản lý (Managers).

Nhấn vào biểu tượng “Thêm (Add)” để thêm tài khoản người quản lý vào mạng Deco của bạn.

Nhập địa chỉ email của người quản lý bạn muốn thêm và nhấp vào "Lưu (Save)"

Lưu ý: Địa chỉ email này phải có ID TP-Link đã đăng ký. Nếu bạn chưa có ID TP-Link, hãy tham khảo liên kết để tạo ID TP-LINK.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.