Sự khác biệt giữa tài khoản chủ sở hữu và tài khoản người quản lý là gì?

Khi bạn cài đặt
Updated 12-20-2021 13:50:48 PM 86652
This Article Applies to: 

Mỗi Deco chỉ có một chủ sở hữu có toàn quyền quản lý mạng, bao gồm thêm hoặc xóa tài khoản người quản lý.

Chủ sở hữu có thể chỉ định tối đa tám tài khoản người quản lý cho một mạng Deco. Người quản lý cũng có thể tự xóa mình khỏi mạng Deco, nhưng không thể thêm hoặc xóa các thiết bị Deco.

 

Chúng tôi có thể thêm các tùy chọn Đặc quyền cho tài khoản người quản lý.

Lưu ý: Cập nhật Deco của bạn lên phiên bản firmware mới nhất để sử dụng tính năng Đặc quyền. Hiện tại, chỉ có Deco M9 Plus và Deco M5 có tính năng Đặc quyền. Các mẫu Deco khác sẽ bổ sung tính năng này thông qua bản cập nhật firmware trong thời gian tới.

Trên Ứng dụng Deco, khi đi tới Thêm-> Người quản lý (More->Manager), bạn có thể thấy tùy chọn Đặc quyền cho tài khoản người quản lý.

Nhấn vào Đặc quyền, bạn có thể thấy các tùy chọn bao gồm Quản lý mạng, Quản lý máy khách, Quản lý IoT và HomeCare.

Khi Quản lý mạng được bật, tài khoản người quản lý có thể quản lý deco và thay đổi cài đặt mạng bao gồm cài đặt không dây, IP LAN, chế độ hoạt động và IPTV, v.v.

Khi Quản lý máy khách được bật, tài khoản người quản lý có thể thay đổi vị trí máy khách, biệt hiệu và loại thiết bị, ưu tiên máy khách và chặn máy khách truy cập deco, v.v.

Khi Quản lý IoT được bật, tài khoản người quản lý có thể quản lý các ứng dụng máy khách IoT như thêm ứng dụng máy khách IoT, cài đặt tự động hóa và phím tắt, v.v.

Khi HomeCare được bật, tài khoản người quản lý có thể sử dụng TP-LINK HomeCareTM để đảm bảo an toàn, tốc độ và bảo mật cho mọi người trong mạng với Quyền kiểm soát của phụ huynh, ưu tiên dịch vụ và chống virus.

Lưu ý: Các tính năng có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào model, phiên bản phần mềm bạn có và chế độ hoạt động hiện tại.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.