Làm cách nào để cài đặt Deco với modem hiện có?

Trước khi bạn mua
Updated 09-05-2022 05:03:36 AM 204832
This Article Applies to: 

Có ba loại modem.
1) Modem DSL có giắc cắm RJ11 để kết nối với đường dây điện thoại tiêu chuẩn.
2) Một modem cáp cung cấp truy cập internet băng thông rộng qua cáp đồng trục.
3) Combo Router là sự kết hợp của modem và router.
Thông thường, Deco hoạt động tốt với ba loại modem.

Nếu bạn có DSL hoặc modem cáp, Deco sẽ tự động phát hiện loại kết nối trong quá trình cài đặt và nhắc bạn nếu đầu vào (tên người dùng và mật mã) là cần thiết. Nếu bạn không biết thông tin này, hãy liên hệ với ISP của bạn.


Đây là một số câu hỏi thường gặp.

Q1: Deco có thể hoạt động mà không cần modem không?
Deco là thiết bị chia sẻ internet và không thể tự cung cấp internet.
Nếu bạn không có modem nhưng có thể truy cập Internet trực tiếp thông qua giắc cắm Ethernet trên tường, thì Deco có thể được kết nối với giắc cắm Ethernet và sau đó chia sẻ internet với máy khách sau khi cấu hình xong.

 

Q2: Cách cài đặt Deco của tôi với modem hiện có?
Đây là video cài đặt

Vui lòng nhấp vào liên kết tương ứng để khắc phục sự cố nếu bạn không cấu hình được Deco.
Deco chính: Cài đặt Deco chính không thành công

Deco Phụ: Cài đặt Deco phụ không thành công

 

Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Hỗ trợ TP-Link.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.