Cách cài đặt chế độ Điểm Truy Cập của Bộ Mở Rộng Sóng

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 12-30-2022 06:16:12 AM 351879
This Article Applies to: 

Lưu ý: Chỉ một số model Bộ mở rộng sóng có Chế độ điểm truy cập. Ở đây lấy TL-WA830RE_V3 làm ví dụ.

Chế độ Điểm truy cập sẽ chuyển đổi mạng có dây hiện tại của bạn thành mạng không dây. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chế độ Điểm truy cập khi các thiết bị không dây của bạn cần truy cập vào mạng có dây.

Thực hiện theo các bước bên dưới và TL-WA830RE_V3 được sử dụng để làm ví dụ trong bài viết này.

  1. Đăng nhập vào trang quản lý. Vui lòng tham khảo trước Làm cách nào để đăng nhập vào Web GUI của Bộ mở rộng sóng của tôi qua địa chỉ IP hoặc tên miền?
  2. Nhấp vào nút Chế độ ở góc trên bên phải, chọn Điểm truy cập và nhấp vào Lưu. TL-WA830RE của bạn sẽ khởi động lại để các thay đổi của bạn có hiệu lực và vui lòng KHÔNG thao tác trong quá trình này.

3. Nhấp vào Cài đặt nhanh trên bảng trên cùng, sau đó làm theo hướng dẫn từng bước của Cài đặt nhanh để hoàn tất cấu hình.

4. Kết nối cổng LAN của router có dây với cổng Ethernet trên TL-WA830RE của bạn qua cáp Ethernet.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.