Tải về cho VIGI NVR1016H V1.20

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1.20

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

VIGI Security Manager

VIGI Security Manager_setup_1.5.29

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-09-22 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 91.00 MB
Hệ Điều Hành: Windows

1. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.5.16

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-08-29 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 89.37 MB
Hệ Điều Hành: Windows

1. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.5.15

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-08-18 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 89.37 MB
Hệ Điều Hành: Windows

1. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.5.14

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-08-03 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 89.38 MB
Hệ Điều Hành: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.4.5

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-04-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 106.61 MB
Hệ Điều Hành: Windows

1. Optimized the user interface for a better experience.
2. Support to view and control the device shared from other users.
3. Support to manage firmware upgrade of NVR channel.
4. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_1.3.5

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-01-29 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 105.47 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_V1.3.2.0

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-01-04 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 105.41 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Support the Smart Detection features (only available on specific model).
2. Support to config the parameter of NVR channels.
3. Fixes some bugs and improves the stability.

Please update the VIGI Security Manager to the latest version before using the new-released model.

VIGI Security Manager_V1.2.2

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-08 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 104.93 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Support to export/import device configuration file to batch config devices.
2. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_V1.1.8.0

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-10-09 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 104.82 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.1.7

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-07-22 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 104.83 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Adds the NVR channels management feature.
2. Optimizes the NVR configuration process.
3. Fixes some bugs and improves stability.

VIGI Security Manager_V1.1.5

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-01-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 104.24 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

Fixed some bugs and improved the stability.

VIGI Security Manager V1.0.13

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2021-04-09 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 101.71MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

New Feature/Enhancement:
1. Supported multiple languages: English, Brazilian Portuguese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Latin American Spanish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Vietnamese.
2. Enhanced the stability of the system.

Note:
For VIGI NVR1008H(UN), NVR1008(UN), VIGI C300HP-4(UN), VIGI C300HP-6(UN), VIGI C400HP-2.8(UN), VIGI C400HP-4(UN), VIGI C300P-4(UN), VIGI C300P-6(UN), VIGI C400P-2.8(UN), VIGI C400P-4(UN).
 

VIGI Security Manager V1.0.11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2021-02-10 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 99.67 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

New Feature/Enhancement:
Add Power Line Frequency Function for VIGI camera, you can choose 50Hz or 60Hz to solve the possible image flicker issue.

 

Note:
For VIGI NVR1008H(UN)_V1, NVR1008(UN)_V1, VIGI C300HP-4(UN)_V1, VIGI C300HP-6(UN)_V1, VIGI C400HP-2.8(UN)_V1, VIGI C400HP-4(UN)_V1, VIGI C300P-4(UN)_V1, VIGI C300P-6(UN)_V1, VIGI C400P-2.8(UN)_V1, VIGI C400P-4(UN)_V1.

Setup Video

 • How to Setup Tapo Wireless Camera with VIGI NVR

  00:00 - Introduction 00:08 - Connection Diagram 00:13 - Setting up the Tapo camera ONVIF account 00:37 - Adding the Tapo camera in the VIGI NVR 02:36 - Fix Tapo camera IP address on router 03:00 - Controlling the Tapo camera from the NVR

  More Fold
 • How to Manage VIGI Cameras and NVRs Using VIGI Security Manager

  This video demonstrates how to manage VIGI cameras and NVRs using VIGI Security Manager in two scenarios: • using VIGI Security Manager in your local network • using VIGI Security Manager remotely THIS VIDEO APPLIES TO: All VIGI Cameras and NVRs

  More Fold
 • How to Manage VIGI Cameras via VIGI NVR

  This video demonstrates how to manage VIGI cameras via VIGI NVR. It consists of three steps: • Connect the hardware. • Set up VIGI NVR and add VIGI cameras. • Bind VIGI NVR to TP-Link ID for remote management. THIS VIDEO APPLIES TO: • All VIGI Products

  More Fold
 • How to Manage VIGI Cameras and NVRs via VIGI App

  This video demonstrates how to manage VIGI cameras and NVRs via the VIGI app. It consists of three steps: • Launch the VIGI app. • Add devices using the VIGI app. • View the recordings and configure the settings. • Enable alerts to get instant alerts This video applies to: • All VIGI VIGI Cameras and NVRs

  More Fold

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

VIGI NVR1016H(UN)_V1.20_1.0.2 Build 230531

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 19.24 MB

Modification and bug fixes:
1. Added support to config the smart detection of IPC channel, including Human Detection, Vehicle Detection, Object Removal/Abandoned Detection, and Region Entering/Exiting Detection.
2. Added support for Device-Sharing via VIGI APP.
3. Added support for Smart Frame on on the Live View page of NVR's GUI.
4. Optimized support for multiple languages.
5. Added support for switching video stream on the Live View page of NVR's GUI.
6. Fixed some minor bugs.

Note: The smart detection feature should be used in conjunction with the cameras also support them.

VIGI NVR1016H(UN)_V1.20_1.0.1 Build 230302

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-05-04 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 16.86 MB

Modification and bug fixes:
1. Added support for adding IPsec VPN tunnel peer IPC
2. Optimized web service of the device.
3. Optimized compatibility with Tapo IPC.
4. Optimized support for multiple languages.
5. Optimized smart IP.
6. Enhanced device stability.
7. Enhanced device security.
8. Fixed some minor bugs.

VIGI NVR1016H(UN)_V1.2_1.0.0 Build 221202

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-12-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 16.19 MB

First firmware releases for NVR1016H UN V1.20.

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Apps

VIGI App

TP-Link VIGI allows you to easily add, configure, monitor, and control your VIGI devices.

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
VIGI NVR
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.