Cách reset VIGI NVR về mặc định gốc

VIGI NVR
Updated 08-24-2022 04:38:13 AM 10798
This Article Applies to: 

Nếu bạn muốn reset VIGI NVR về cài đặt mặc định của nhà sản xuất, vui lòng làm theo các phương pháp bên dưới:

Phương Pháp 1: Bằng cách sử dụng trang quản lý của VIGI NVR

Bước 1. Nhấp Settings trên Main Menu.

Bước 2. Vào Settings -> System -> System Configuration -> Settings Management, và nhấp Reset.

https://www.tp-link.com/us/user-guides/vigi-network-video-recorder/chapter-8-nvr-management-web-resources/image/reset.png

Bước 3. Nhấp Yes. NVR sẽ khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Lưu ý: Vui lòng đợi mà không có bất kỳ thao tác nào cho đến khi NVR được reset thành công. Có thể mất vài phút.

 

Phương Pháp 2: Hard reset/ Bằng cách nhấn nút RESET

Tháo nắp NVR, sau đó nhấn và giữ nút Reset bên trong NVR trong hơn 3 giây. NVR sẽ khôi phục về cài đặt gốc.

Lưu ý: Vui lòng đợi mà không có bất kỳ thao tác nào cho đến khi NVR được reset thành công. Có thể mất vài phút.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.