Cách thay đổi mật mã và Đặt lại mật mã Email của VIGI NVR

VIGI NVR
Updated 08-24-2022 03:51:19 AM 12560
This Article Applies to: 

Bạn có thể thay đổi mật mã và Đặt lại Mật mã Email của VIGI NVR. Đặt lại Mật mã Email được sử dụng để nhận mã xác minh khi bạn cần đặt lại mật mã.

Bước 1. Nhấp chuột phải vào màn hình Live View, đi tới Settings > System > User Management, chọn tài khoản quản trị và nhấp vào https://www.tp-link.com/us/user-guides/vigi-network-video-recorder/chapter-9-system-management-web-resources/image/edit_schedule.png.

Bước 2. Đánh dấu Change Password, nhập mật mã cũ và mật mã mới, nhấp Save. Bạn có thể thay đổi Password Reset Email for NVR, Preset Password for Camera và Password Reset Email for Camera. Hoàn tất.

Lưu ý: Nếu bạn quên mật mã, vui lòng tham khảo liên kết để reset mật mã.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.