VIGI Security Manager

VIGI Security Manager_setup_1.6.96

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-07-15 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 92.37 MB
Hệ Điều Hành: Windows

1. Add support for 2FA.
2. Fixed some minor bugs.

VIGI Security Manager_V1.6.85

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 91.38 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI VMS

VIGI VMS is a software platform designed to effectively manage surveillance devices and users from multiple sites in a unified and intuitive manner.

VIGI VMS_V1.5.42_64bits

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 540.49 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008 64bits

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI VMS_V1.5.42_32bits

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 502.89 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008 32bits

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI Config Tool

VIGI Configuration Tools V1.1.4

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 282.87 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/8.1/10

1. Updates the Open Source Software Statement.

Setup Video

 • How to Setup Tapo Wireless Camera with VIGI NVR

  00:00 - Introduction 00:08 - Connection Diagram 00:13 - Setting up the Tapo camera ONVIF account 00:37 - Adding the Tapo camera in the VIGI NVR 02:36 - Fix Tapo camera IP address on router 03:00 - Controlling the Tapo camera from the NVR

  More Fold

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

VIGI NVR1004H-4P(UN)_V1_1.1.1 Build 240514

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-12 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 22.23 MB

New features and enhancements:
1. Improved system stability.
2. Enhanced device security.

VIGI NVR1004H-4P(UN)_V1_1.1.0 Build 240411

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-05-07 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 22.23 MB

New features and enhancements:
1. Adjusted and optimized the GUI layout.
2. Added support for DDNS.
3. Modified NTP settings.
4. Added support for disabling automatic firmware update detection and notification.
5. Optimized device security.
6. Added the ability to configure more IPC settings.
7. Optimized support for multiple languages.

VIGI NVR1004H-4P(UN)_V1_1.0.4 Build 240119

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-03-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 20.44 MB

New features and enhancements:
1.Added support for playback on the NVR web.
2.Added support for more smart event detections.
3.Added support for more configurations for the VIGI IPCs.
4.Added support for IP restriction feature for devices accessing the NVR.
5.Added support for email alerts when event detection triggered.
6.Added support for SRTP when used with the VIGI Camera.
7.Optimized third-party camera compatibility.
8.Enhanced device security and stability.
9.Added support for limiting the maximum retention time of recordings.
10.Added support for one-click disarming.
11.Optimized NVR Web UI.
12.Added password protection for recording on disks.

Bug fixed:
Fixed some minor bugs.

Note:
1.Only single-channel playback is supported at a time on NVR web.

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Apps

VIGI App

TP-Link VIGI allows you to easily add, configure, monitor, and control your VIGI devices.

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
240607
-
English
.240411.
-
English
VIGI NVR-20221209
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.