ฉันจะทำอย่างไรหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือหยุดทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Deco?

Troubleshooting
อัพเดทแล้ว04-17-2023 10:15:30 AM 1018454
บทความนี้ใช้กับ: 

หากอุปกรณ์ Deco สามรถทำงานได้ปรกติ แต่หยุดทำงานกระทันหัน หรือทำงานได้ไม่เสถียร สามารถทำตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาในบทความนี้

ก่อนจะทำการแก้ปัญหา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Deco ของคุณใช้งานเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด หากอุปกรณ์ของคุณยังไม่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด สามารถเข้าไปที่ ลิงก์นี้ เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์

กรณีที่ 1. อุปกรณ์ Deco ตัวหลักหยุดทำงานหรือขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทันที

1) ตรวจสอบว่าเราเตอร์ยังทำงานปรกติในขณะที่พบปัญหา

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Deco ตัวหลักจากเราเตอร์ และเชื่อมต่อคอมพิวเตอเข้ากับโมเด็มโดยใช้พอร์ตเชื่อมต่อเดิม หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้งานได้ปรกติบนคอมพิวเตอร์หรือไม่

หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อดำเนินการแก้ไข

 

2) ตรวจสอบไฟ LED แสดงสถานะบนอุปกรณ์ Deco ตัวหลัก

หากอุปกรณ์ Deco ตัวหลักมีไฟสถานะสีแดง (โปรดตรวจสอบว่า อุปกรณ์ติดไฟแดงค้างไว้ หรือติดไฟแดงกระพริบ) ให้คุณถอดสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่าง เราเตอร์และอุปกรณ์ Deco ตัวหลักออก 10 ินาที จากนั้นให้เชื่อมต่อใหม่ อุปกรณ์จะดำเนินการแก้ไขด้วยตัวเองโดยอัตโนมติ

หากคุณถอดสาย LAN และเชื่อมต่อใหม่แล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ท่านรีบูทอุปกรณ์ Deco ตัวหลัก และดูว่าอินเทอร์เน็ตสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปรกติโดยอัตโนมัติหรือไม่ (โปรดรอประมาณ 3-5 นาที)

หากยังคงไม่สามารถใช้งานได้ ให้เข้าไปที่แอปฯ Deco -> More -> Internet Connection -> IPv4 เพื่อตรวจสอบ WAN IP address ของอุปกรณ์ Deco หากตัวอุปกรณ์มีการระบุเลข IP address แต่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โปรดดูที่ ลิงก์นี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน DNS server เป็น 8.8.8.8 และ 8.8.4.4 

 

หากการดำเนินการแก้ไขขางต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายสนุบสนุนของ TP-Link และแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : (สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น)

1. ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาในขั้นต้น

2. สถานะไฟ LED บนอุปกรณ์ Deco ในตอนที่คุณพบปัญหา (เช่นไฟแดงกระพริบ หรือไฟแดงติดค้าง เป็นต้น)

3. พบปัญหาบ่อยครั้งแค่ไหน?

4. สามารถกู้คืนการเชื่อมต่อได้หรือไม่ อย่างไร?

5. TP-Link ID ของคุณ (อีเมล์), ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ, และหมายเลขรุ่นของเราเตอร์ของคุณ

6. รุ่นของอุปกรณ์, เวอร์ชั่นของอุปกรณ์, และเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ Deco ของคุณ

 

กรณีที่ 2. อุปกรณ์ Deco ลูกข่ายหยุดทำงานหรือขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทันที

1) ตรวจสอบสถานะไฟ LED บนอุปกรณ์ Deco ในขณะที่คุณพบปัญหา และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Deco ตัวใดที่หยุดทำงาน

โปรดสังเกตุว่าอุปกรณ์แสดงไฟสถานะสีแดงติดค้างหรือติดกระพริบ และบันทึกหมายเลข MAC address ของอุปกรณ์ Deco ตัวที่พบปัญหาสัญญาณตก

2) ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโลหะอยู่บริเวณที่วางอุปกรณ์ Deco หรอไม่

หากมี โปรดย้ายจุดวางอุปกรณ์ Deco ไว้ในที่เปิดเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน

 

3) ตรวจสอบสัญญาณ ความแรงของสัญญาณ และระยะห่างของ Deco ลูกข่ายแต่ละตัว เมื่อ Deco ลูกข่ายยังทำงาน

สามารถตรวจสอบสัญญาณและความแรงของสัญญาณได้ผ่านแอปฯ Deco

A: หากคุณภาพสัญญาณแสดงเป็น เข้มข้น หรือปรกติ คุณไมจำเป็นต้องย้ายจุดวางอุปกรณ์ Deco

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีอุปกรณ์ Deco ลูกข่ายหลายตัว แต่มีเพียงตัวเดียวที่สัญญาณตก ให้ลองสลับตำแหน่งวางอุปกรณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและดูการทำงานของ อุปกรณ์ Deco ลูกข่าย และเป็นการยืนยันว่าปัญหาสัญญาณตกนี้เกิดขึ้นเฉพาะตำแหน่งที่วางอุปกรณ์หรือเป็นที่ตัวอุปกรณ์ 

B: หากคุณภาพสัญญาณแสดงเป็น อ่อน กรุณาย้ายจุดวางอุปกรณ์ Deco ลูกข่ายให้ใกล้อุปกรณ์ Deco ตัวหลักมากขึ้น  และวางอุปกรณ์ในระดับความสูงเดียวกันในกรณีที่ติดตั้งอยู่ในชั้นเดียวกัน

C: หากอุปกรณ์ Deco ลูกข่ายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Deco ตัวอื่นผ่านสาย คุณไม่จำเป็นต้องย้ายตำแหน่งวางอุปกรณ์ หากมการใช้งานอุปกรณ์ Switch ระหว่างอุปกรณ์ Deco 2 ตัว กรุณานำอุปกรณ์ Switch ออกเพื่อให้อุปกรณ์ Deco เชื่อมต่อกันโดยตรง  จากนั้นตรวจสอบว่าปกรณ์เครือข่ายสามารถทำงานได้เสถีรหรือไม่ และเก็ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ Switch ไว้

 

หากการดำเนินการแก้ไขขางต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายสนุบสนุนของ TP-Link และแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : (สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น)

1. ภาพหน้าจอการแสดงข้อมูลสัญญาณและความแรงของสัญญาณอุปกรณ์ Deco ลูกข่าย บนแอปฯ Deco

2. ไฟ LED แสดงสถานะบนอุปกรณ์ Deco (กระพริบสีแดง หรือติดค้างสีแดง)

3. อุปกรณ์ Deco ตัวใดที่พบปัญหาสัญญาณตก? โปรดระบุหมายเลข MAC address ของอุปกรณ์

4. ความถี่ในการพบปัญหาดังกล่าว?

5. สามารถแก้ไขการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองได้หรือไม่? โดยการรีบูทอุปกรณ์ Deco หรออินเทอร์เน็ตสามารถกลับมาใช้งานได้เองโดยอัตโนมัติ?

6. ภาพหน้าจอของแผนที่เครือข่ายบน http://tplinkdeco.net

7. TP-Link ID (อีเมล์), หมายเลขรุ่น, เวอร์ชั่นอุปกรณ์, และเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ Deco ของคุณ

 

กรณีที่ 3. สถานะไฟ LED บนอุปกรณ์ Deco ทุกตัวติดเป็นสีขาวหรือเขียว แต่อุปกรณ์ไร้สายบางตัวสัญญาณตกหรือขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ส่วนที่ 1. อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบางตัวสัญญาณตกหรือขาดการเชื่อมต่อทันที

1) ลองอัพเดทไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

2) ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น Wi-Fi ยังคงแสดงการเชื่อมต่อแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Deco Wi-Fi ได้อีกต่อไปเมื่อพบปัญหา

หากอุปกรณ์ของคุณยังคงเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ลองย้ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปใกล้กับ Deco ตัวใดตัวหนึ่งและเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่เพื่อดูว่าอินเทอร์เน็ตใช้งานได้หรือไม่ (ปิดการใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเปิดใช้งานอีกครั้ง)
หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ ลองปิดใช้งาน Fast Roaming และเทคโนโลยี Mesh สำหรับอุปกรณ์บนแอปฯ Deco หากยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดลองเปิดใช้งาน guest network โดยไม่มีการเข้ารหัสเพื่อดูว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะ guest network แบบเปิดได้หรือไม่

3) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในกลุ่ม Blacklist หรือกำหนดโปรไฟล์ภายใต้ระบบควบคุมโดยผู้ปกครองหรือไม่

 

ส่วนที่ 2. อุปกรณที่เชื่อมต่อผ่านสายบางตัวสัญญาณตกหรือขาดการเชืมต่อทันที

1) ลองอัพเดทไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

2) เปลี่ยนสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Deco

3) เปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อบน Deco และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

4) ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Deco ตัวอื่น เพื่อเปรียบเทียบ

5) หากอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่าน Switch ให้ลองนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Deco โดยตรง

 

หากการดำเนินการแก้ไขขางต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายสนุบสนุนของ TP-Link และแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : (สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น)

1. ผลจากการดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนข้างต้น

2. TP-Link ID (อีเมล์)

3. หมายเลขรุ่นที่พบปัญหาสัญญาณตก และความถี่ที่พบอาการ

4. สถานะ Wi-Fi ยังคมีการเชื่อมต่อแต่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi Deco ได้อีกต่อไป และพบปัญหาเมื่อใด

 

กรณีที่ 4. ไฟ LED แสดงสถานะของ Deco ทุกตัวเป็นสีขาวหรือเขียว แต่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทุกตัวสัญญาณตกไม่สม่ำเสมอ

1) ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น Wi-Fi ยังคงแสดงการเชื่อมต่อแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Deco Wi-Fi ได้อีกต่อไปเมื่อพบปัญหา

2) ลองปิดระบบ Fast Roaming และ Beamforming บนแอปฯ Deco

3) ลองเปลี่ยน DNS server

ปรดดูที่ ลิงก์นี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน DNS server เป็น 8.8.8.8 และ 8.8.4.4

 

หากการดำเนินการแก้ไขขางต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายสนุบสนุนของ TP-Link และแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : (สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น)

1. ผลจากการดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนข้างต้น

2. TP-Link ID (อีเมล์)

3. จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Deco มีการเชื่อมต่อผ่านสายหรือผ่าน Wi-Fi?

4. หมายเลขรุ่นที่พบปัญหาสัญญาณตก และความถี่ที่พบอาการ

5. เมื่อเกิดปัญหาขึ้น อุปกรณ์ยังคงเชื่อมต่อกับ Deco แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือตัดการเชื่อมต่อจาก Deco?

 

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อยนี้มีประโยชน์หรือไม่?

Your feedback helps improve this site.

ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ

From United States?

Get products, events and services for your region.