ฉันจะทำอย่างไรหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Deco?

Troubleshooting
Updated 10-11-2019 08:53:24 AM 364562
This Article Applies to: 

ฉันจะทำอย่างไรหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Deco?

https://www.tp-link.com/th/support/faq/2428/

 

Deco ตัวหลัก ไม่เสถียร

1.ปิดโมเด็มและ Deco หลักและเปิดอุปกรณ์ทั้งสองอีกครั้งจากนั้นตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ว่าเสถียรหรือไม่

2. ตรวจสอบสถานะสายแลนที่ใช้งานร่วมกับ DECO หลักโดยการนำสายแลนเส้นเดียวกันมาต่อกับ
คอมพิวเตอร์และตรวจสอบว่ามีความเสถียรหรือไม่หากนำมาต่อคอมพิวเตอร์ประสบปัญหาที่ไม่เสถียรเช่นกัน
เราแนะนำให้ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อตรวจสอบ

3. ลองเปลี่ยน Deco หลักหลังจากนั้นตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพหรือไม่

4. หากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณคุณอาจต้องรีเซ็ต Deco และตั้งค่าอีกครั้ง

Deco ตัวสุดท้าย ไม่เสถียร

1. ปิดเปิดยูนิต Deco ทั้งหมดใหม่และตรวจสอบว่ามั่นคงหรือไม่

2. ย้ายเข้าไปใกล้ Deco หลัก Decoตัวสุดท้ายอาจอยู่ห่างจาก Deco หลักเกินไปหรือมีสิ่งกีดขวางระหว่าง Decoมากเกินไปทำให้การเชื่อมต่อของเครือข่ายไม่เสถียร

3. สลับตำแหน่งหากคุณมี Deco มากกว่าหนึ่งตัวและมีปัญหาเกิดขึ้นโปรดลองสลับตำแหน่งของยูนิต Deco

4. ตั้งเป็นหลักของ Deco

5. หากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณคุณอาจต้องรีเซ็ต Slave Deco จากนั้นเพิ่มอีกครั้งผ่านแอพ Deco

อุปกรณ์บางตัวไม่เสถียร

1. อัพเดทไดรเวอร์ไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายของอุปกรณ์อาจเก่าเกินไปในกรณีนี้
เพียงอัปเดตไดรเวอร์จะแก้ไขปัญหา

2. ปิดFast Roamingอุปกรณ์เก่าบางรุ่นอาจไม่รองรับคุณสมบัติการโรมมิ่งเร็วตามโปรโตคอลการโรมมิ่ง 802.11r อุปกรณ์ดังกล่าวจะประสบปัญหาการเชื่อมต่อเมื่อเปิดโรมมิ่งอย่างรวดเร็ว

เปิดแอพ Deco แตะ More -> Advanced -> Fast Roaming จากนั้นปิดตัวเลือกนี้

3. กำหนดที่อยู่ IP คงที่

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Deco จากนั้นเปิดแอพ Deco แตะ More -> Advanced -> การจองที่อยู่ จากนั้นสร้างกฎสำหรับอุปกรณ์

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในโหมดเราเตอร์

4. ปิดเครื่องแล้วเปิดอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อลอง

5. ตรวจสอบที่อยู่ IP

อาจเป็นไปได้ว่ามีเซิร์ฟเวอร์ DHCP มากกว่าหนึ่งเครื่องในเครือข่ายยกเว้น Deco ในกรณีนี้อุปกรณ์อาจได้รับที่อยู่ IP ที่ไม่ถูกต้องจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP อื่นและสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากต้องการทราบว่าปัญหาคืออะไรโปรดตรวจสอบที่อยู่ IP บนอุปกรณ์และยืนยันว่าได้รับมอบหมายจาก Deco หรือไม่ ถ้าไม่ได้โปรดติดตามและลบอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ DHCP จากเครือข่ายของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเครือข่ายที่เป็นไปได้

 

Related FAQs

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.