Pobierz TL-WR940N V2

Wybierz wersję sprzętową:

V2

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

Setup Video

 • How to turn a router into an Access Point?

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TL-WR940N_V2_150311
Data publikacji: 2015-03-11 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.39 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1. Added the support of Tether APP;
2. Modified the Wireless network rules name as TP-LINK_XXXX, XXXX which means the last four character of LAN MAC address;
3. Imported the new security mechanism which only allowed one administrator at the same time;
4. Added SIP ALG function;
5. Add new login domain name as tplinkwifi.net and compatible with original login domain name. tplinklogin.net.
Bug Fixed:
1. Fixed the directory traversal security bug;
2. Fixed the bug that router cannot forward the SSDP packet properly.

Notes:

1. For TL-WR940N(UN)2.0/TL-WR941ND(UN)5.0 
2. Old firmware’s configuration file can’t be imported into this new firmware because of the new security mechanism .
3. Your device’s configuration will be lost after upgrading, which means you need to configure your device again after upgrading.
 
 
TL-WR940N_V2_140627
Data publikacji: 2014-06-27 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.50 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Improved the IGMP snooping function.Fixed some bugs on PPPoE.
 2. Fixed some minor bugs.

Notes:

For TL-WR940N V2
TL-WR940N_V2_130709
Data publikacji: 2013-07-09 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.40 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Add the option of enable wireless radio on the wireless page.
 2. Improve Quick setup process

Notes:

For TL-WR940N(UN) V2

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Narzędzia

Data publikacji: 2013-08-20 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.88 MB
System operacyjny: WinXP/Vista/7

Apps

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices.

Note: To use Tether, please update your router’s firmware to the latest version.

Emulatory

Wersja firmware
Working Mode
Język
130626
-
Angielski
130105
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code: