Jak zmienić adres IP bezprzewodowego routera TP-Link?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 21:08:17 PM 1710445
Ten artykuł dotyczy: 
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
 
Krok 3 Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Network->LAN. Zmień adres IP na właściwy.

Krok 4 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
 
Uwaga: Po zmianie adresu IP na routerze, konieczna jest również zmiana adresu IP komputera w sieci. Należy ponownie skonfigurować parametry TCP/IP komputera lub pobrać nowy adres IP (w przypadku ustawień automatycznego uzyskania adresu IP). Następnie należy zalogować się na stronę konfiguracyjną routera wykorzystując nowy adres IP.
 
Podobne artykuły:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.