Jak sklonować adres MAC w bezprzewodowym routerze TP-Link?

User Application Requirement
Updated 09-24-2011 20:57:11 PM 234367
Ten artykuł dotyczy: 
Niektórzy dostawcy usług internetowych rejestrują adresy MAC komputerów podłączonych po raz pierwszy do Internetu przez modem. Po podłączeniu do sieci routera umożliwiającego współdzielenie łącza internetowego, dostawcy ISP nie zaakceptują zmiany adresu MAC urządzenia. Należy więc użyć opcji klonowania adresu MAC.
 
Uwaga: Podłącz do routera komputer posiadający dotychczas dostęp do sieci. Dokonaj następujących ustawień:
 
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
 
Krok 3 Z menu po lewej stronie wybierz opcję Network->MAC Clone.

Krok 4 Wybierz opcję Clone MAN Address. Funkcja ta spowoduje przypisanie routerowi adresu MAC komputera.
 
Krok 5 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.