Jak znaleźć klucz sieci bezprzewodowej routera 11N?

User Application Requirement
Updated 10-18-2011 03:21:31 AM 548465
Ten artykuł dotyczy: 
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
 
 
Krok 3 Aby otworzyć okno koniguracji zabezpieczeń bezprzewodowych, z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless->Wireless Settings.
 
Jeżeli pole Disable Security jest zaznaczone oznacza to, że nie zdefiniowano klucza sieciowego na routerze.
 
 
W przypadku, gdy zaznaczona jest opcja WEP, klucz sieciowy znajduje się w polu Key1.
 
 
W przypadku, gdy zaznaczona jest opcja WPA-PSK/WPA2-PSK, klucz sieciowy znajduje się w polu PSK Passphrase.
 
 
W rzeczywistości, nie należy zaznaczyć opcji WPA/WPA2 (jest to opcja dla przedsiębiorstwa, nie dla poszczególnych użytkowników). Jeżeli została ona zaznaczona, należy zmienić typ zabezpieczeń.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.