W jaki sposób skonfigurować opcje zdalnego dostępu do ustawień bezprzewodowego routera TP-Link?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 09-24-2011 21:38:16 PM 1095020
Ten artykuł dotyczy: 
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
 
Krok 3 Z menu po lewej stronie wybierz opcję Security->Remote Management.
 
Krok 4 W pole Remote Management IP address wprowadź adres IP komputera wykorzystywanego do zarządzania routerem. Adres 0.0.0.0 zmień na właściwy adres IP komputera lub na: 255.255.255.255. W razie potrzeby można również w polu Web Management port zmienić numer portu wykorzystywanego do zarządzania urządzeniem.

Krok 5 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
 
Uwaga: 
 
1. Jeżeli w pole Remote Management IP Address wprowadzony zostanie właściwy, publiczny adres IP oznacza to, że zdalne połączenie z routerem będzie mógł uzyskać tylko komputer o tym adresie.
 
2. Jeżeli w polu Remote Management IP Address pozostanie adres 0.0.0.0, żadne urządzenie nie będzie miało zdalnego dostępu do routera.
 
3. Jeżeli w polu Remote Management IP Address wprowadzony zostanie adres 255.255.255.255, dostęp do routera z sieci Internet będzie miało każde urządzenie.
 
4. W przypadku włączenia funkcji zdalnego zarządzania routerem, zalecana na jest zmiana domyślnych wartości nazwy użytkownika i hasła logowania (szczególnie w przypadku, gdy w polu Remote Management IP address zostanie wprowadzony adres 255.255.255.255). W tym celu należy zapoznać się z artykułem Jak zmienić nazwę użytkownika i hasło konta administratora? 
 
 
Podobne artykuły:

 

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.