Jak zabezpieczyć sieć bezprzewodową wykorzystując metodę szyfrowania WPA-PSK/WPA2-PSK bezprzewodowego routera TP-Link pracującego w standardzie 11N?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 10-01-2011 18:57:41 PM 688909
Ten artykuł dotyczy: 

Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

 

Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Krok 3 Aby otworzyć okno ustawień bezprzewodowych, z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless->Wireless Settings.

 

 

SSID : Ustaw nową nazwę dla sieci bezprzewodowej.

Channel : Zaleca się zmianę domyślnej wartości Auto na jedną z sugerowanych wartości: 1, 6 lub 11.

Zaznacz opcje "Enable Wireless Router Radio" i "Enable SSID Broadcast". 

Krok 4 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

Uwaga : Po naciśnięciu przycisku Save, pojawi się okno z informacją o konieczności zrestartowania urządzenia, w celu aktywacji wprowadzonych ustawień: "The change of wireless configuration will not take effect until the Router reboots, please click here to reboot.". Nie jest wymagane restartowanie urządzenia w trakcie procesu konfiguracji. Router należy zrestartować dopiero po ustawieniu wszystkich wymaganych opcji sieci bezprzewodowej .

Krok 5 Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Wireless->Wireless security i zaznacz znajdującą się po prawej stronie opcję WPA-PSK/WPA2-PSK.

 

Version : WPA-PSK lub WPA2-PSK

Encryption : TKIP lub AES

PSK Password : ustaw hasło (klucz PSK może posiadać od 8 do 63 znaków). 

Krok 6 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

Krok 7 Z menu po lewej stronie okna wybierz opcje Systems Tools ->Reboot. Aby nowe ustawienia były aktywne, konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia .

 

Uwaga: Jeżeli ustawiono opcje zabezpieczenia transmisji, należy w ten sam sposób skonfigurować je na urządzeniu klienckim. Dzięki temu, możliwe będzie nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową (z routerem).

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.