Pobierz TD-8817 V8

Wybierz wersję sprzętową:

V8

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

  • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
  • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
  • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TD-8817(UN)_V8_160112
Data publikacji: 2016-01-12 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.30 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
1.Fixed bug that web interface cannot login after connecting to internet for a long time.
2.Fixed XSS, misfortune cookie security issue.

 

Notes:

For TD-8817(UN) V8
TD-8817_V8_140311
Data publikacji: 2014-03-11 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.28 MB

Modifications and Bug Fixes:

  1. Add the security mechanism.
  2. Fix the problem that we can save successfully even when we type illegal MAC address in IP/MAC Filter.
  3. Fix some other known bugs and problems.

Notes:

"1.As we have updated the security mechanism on this version of firmware, once you have upgraded to this firmware, you will not be able to downgrade to the old one.
2.You have to restore the device to factory default to make the new functions take effect; Click Maintenance->SysRestart, choose Factory Default Settings, Click RESTART button."
TD-8817_V8_130627
Data publikacji: 2013-06-27 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.26 MB

Modifications and Bug Fixes:

  1. TD-8817 V8 first release.

Notes:

For TD-8817 V8

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Sterownik

Data publikacji: 2013-12-03 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.78 MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7

Narzędzia

Data publikacji: 2013-12-03 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.89 MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code: