Hoe kan ik een gastnetwerk voor Deco instellen?

Further Assistance
Updated 09-27-2023 08:24:57 AM 277218
This Article Applies to: 

Hoe kan ik een gastnetwerk voor Deco instellen?

 

Met een gastnetwerk geeft u bezoekers toegang tot internet zodat zij geen verbinding hoeven te maken met uw privénetwerk. Draadloze apparaten die verbonden zijn met een gastnetwerk hebben geen toegang tot bestanden die op het hoofdnetwerk gedeeld worden zodat de beveiliging en privacy van het hoofdnetwerk gegarandeerd kunnen worden.

 

Opmerking:

1. Als Deco in de routermodus werkt, zijn het gastnetwerk en het hoofdnetwerk geïsoleerd.

2. Als Deco in de accesspointmodus werkt, is op de pagina Deco app > Gastnetwerk > Geavanceerd de wisselknop Lokale toegang toestaan beschikbaar als Gastnetwerk is ingeschakeld. U kunt deze wisselknop gebruiken om het gastnetwerk en het hoofdnetwerk te isoleren.

3. De functies die beschikbaar zijn in Deco kunnen afwijken op basis van het model en de softwareversie. Alle stappen en afbeeldingen in dit artikel zijn slechts voorbeelden en komen mogelijk niet overeen met uw Deco.

 

We nemen Deco M5 als voorbeeld.

1. Open de Deco app, ga naar de pagina Meer->Gastnetwerk en tik vervolgens op Gastnetwerk inschakelen.

2. Maak een wachtwoord voor het gastnetwerk en klik vervolgens op Voltooien.

Opmerking: Als u dit veld leeg laat, is er voor het gastnetwerk geen wachtwoord vereist als gebruikers verbinding willen maken.

3. Op de pagina Instellingen gastnetwerk kunt u de SSID en het wachtwoord van het gastnetwerk wijzigen.

Als u het beveiligingstype van het draadloze netwerk wilt wijzigen, klikt u op Beveiliging.

De functie Duur stelt u in staat om in te stellen hoe lang het gastnetwerk ingeschakeld moet worden.

Opmerking: Het gastnetwerk wordt automatisch uitgeschakeld als er na 10 minuten geen apparaat verbinding heeft gemaakt.

Sommige Deco-modellen ondersteunen deze functie niet. Deze functie wordt later toegevoegd door middel van firmware-updates.

Tik op Geavanceerd om de frequentieband voor het gastnetwerk te selecteren en de bandbreedte te beperken die aan het gastnetwerk wordt toegewezen.

Tik op Bandbreedte als u de bandbreedte wilt beperken die aan het gastnetwerk wordt toegewezen. Nadat u de bandbreedte hebt ingesteld, klikt u op Voltooien om de instellingen op te slaan.

Opmerking: Sommige Deco-modellen ondersteunen deze functie niet. Deze functie wordt later toegevoegd door middel van firmware-updates.

 

Als Deco in de accesspointmodus werkt, is er op de pagina Geavanceerd een wisselknop Lokale toegang toestaan beschikbaar. Als deze wisselknop is ingeschakeld, krijgen uw gebruikers toegang tot uw lokale netwerkbronnen.

Opmerking: Sommige Deco-modellen ondersteunen deze functie niet. Deze functie wordt later toegevoegd door middel van firmware-updates.

4. Nadat u de instellingen van het gastnetwerk hebt voltooid, klikt u op Opslaan om de instellingen op te slaan.

5. Tik op Wifi delen als u de SSID en het wachtwoord van het gastnetwerk naar een andere persoon wilt verzenden zodat deze verbinding kan maken met het gastnetwerk.

 

Related FAQs

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.