TP-LINK Replacement & Warranty

Vervanging en garantie

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor TP-Link producten. Om uw rechten en belangen te beschermen, wordt u geadviseerd de volgende garantievoorwaarden aandachtig te lezen.

 1. Levenslange garantie op producten uit de professionele lijn
 2. 3 Jaar garantie op producten voor kleine kantoren
 3. Voorwaarden voor garantie en vervanging
 4. Werkwijze voor vervanging

1. Levenslange garantie op producten uit de professionele lijn

TP-Link streeft ernaar producten met hoge prestaties te produceren, die aan de hoge kwaliteitseisen voor bedrijfsnetwerken voldoen. Om te bewijzen dat TP-Link producten betrouwbaar zijn, biedt TP-Link Netherlands de oorspronkelijke koper een levenslange garantie aan op producten uit de professionele lijn die zijn aangeschaft op of na 15 mei 2015. Producten gekocht voor 15 mei 2015 zijn voorzien van een beperkte levenslange garantie.

TP-Link Netherlands biedt garantie op alle TP-Link producten gekocht in de Benelux. De garantie dekt materiele en productiedefecten van het hoofdapparaat, antennes en externe stroomadapter. Verpakking, verschillende kabels, softwareproducten, technische data en andere accessoires zijn niet gedekt binnen deze garantie. De maximale aansprakelijkheid is gelijk of niet hoger dan het aankoopbedrag van het product.

TP-Link Netherlands zal geen geld teruggeven. Wanneer er recht is op garantie volgens de bepaling en voorwaarden zal TP-Link het defecte product vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product.

TP-Link biedt geen internationale garantieservice. Uw TP-Link-product valt uitsluitend onder het garantiebeleid van het land waar het product oorspronkelijk is gekocht. Als u uw product moet terugsturen naar het land waar u het product oorspronkelijk heeft gekocht, om aanspraak te maken op de garantieservice, moet u beide verzendingen (heen en weer verzenden) zelf betalen.

a. Betreffende producten

Alle producten uit de TP-Link professionele lijn worden geleverd met een levenslange garantie, o.a. alle MKB routers, switches, Gbics/SFP-modules en media convertors. Koelfans en interne voedingen vallen niet onder de levenslange garantie. Voor deze geldt een garantie van 5 jaar .

2. 3 Jaar garantie op producten voor kleine kantoren

TP-Link Netherlands verleent een garantie van 3 jaar op producten in de klasse kleine kantoren/thuiskantoren. Deze garantie geldt voor het apparaat zelf, de antenne en de externe stroomtoevoer.

Garantie van 3 jaar geldt voor:
Draadloze producten voor
klein kantoor/thuiskantoor
Draadloze Routers (3G/4G Routers, Dualband-Routers …)
Draadloze Access points
Draadloze Adapters
Antennes en accessoires
Powerline Adapters 500Mbps Powerline
200Mbps Powerline
Draadloze Powerline
ADSL ADSL Modem en Modem-Routers
ADSL draadloze Modem Routers
Netwerk adapters Gigabit netwerk adapters
10/100Mbps netwerk adapters
Routers en Switches
voor klein-/thuiskantoor
Routers voor klein kantoor/thuiskantoor
Unmanged Desktop Switches
Print Server Draadloze Print Server
Bekabelde Print Server
Power Over Ethernet

PoE Injectors en Splitter
(PoE Switches behoren tot professionele lijn)

IP camera's Draadloze IP camera's
Bekabelde IP camera's

3. Voorwaarden voor garantie en vervanging

TP-Link Netherlands garandeert dat producten bij normaal gebruik vrij van gebreken in materialen en fabricage zijn gedurende de garantietermijn. De eindgebruiker kan aanspraak maken op garantie als het product is aangeschaft in de Benelux, als hij of zij de oorspronkelijke koper is en een origineel aankoopbewijs kan overleggen. Als vervanging aangeboden producten kunnen gereviseerde producten zijn of gereviseerde onderdelen bevatten. Volgens de TP-Link garantievoorwaarden wordt een defect product door hetzelfde model vervangen. Als een product defect raakt nadat de verkoop ervan is beëindigd, behoudt TP-Link Nederlands zich het recht voor het te vervangen door een ander model dat in wezen dezelfde of betere eigenschappen en kwaliteiten heeft.

Klik hier om "Omstandigheden waardoor een product niet onder de garantie valt" te bekijken:

Close

Omstandigheden waardoor een product niet onder de garantie valt

 • Defecten veroorzaakt door wangebruik, onjuiste installatie of onderhoud dat niet vereist is volgens de instructies van TP-Link.
 • Defecten veroorzaakt door software, virussen of onjuist gebruik van zelfgemaakte of niet-openbare software.
 • Producten die buiten de periode voor beperkte gratis vervanging en reparatie vallen.
 • Niet-toegestaan onleesbaar maken of vernietigen van de streepjescode op het product.
 • Producten waarbij de streepjescode of het item type op de garantiekaart verschilt van het product zelf.
 • Niet-toegestane wijziging van de ondersteunende instellingsbestanden of niet-toegestane demontage of reparatie.
 • Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik onder omstandigheden anders dan zoals in de instructies vermeld (bijv. bij abnormale temperatuur - te hoog, te laag; te nat of te droog; op te grote hoogte; instabiel stroom- of spanningsniveau, enz.).
 • Defecten veroorzaakt door persoonlijke ongevallen of onjuist onderhoud, bijv. mechanische beschadiging, ernstige oxidatie en roest, schade door ratten, binnengedrongen stoffen, enz.
 • Defecten ontstaan bij vervoer of laden tijdens retourtransport.
 • Natuurrampen zoals aardbeving, brand, overstroming, blikseminslag, enz.
 • Andere defecten die niet te wijten zijn aan vakmanschap, techniek, productkwaliteit en dergelijke.
Close

4. Werkwijze voor vervanging

Optie 1: Via de winkel

Als een product binnen de garantietermijn een defect vertoont, neemt u contact op met de (web)winkel waar u het product oorspronkelijk hebt aangeschaft om het zo spoedig mogelijk te laten vervangen.

Optie 2: Via TP-Link

Klik hier om " Neem contact op met support". Via TP-Link is deze optie alleen te gebruiken als uw dealer/distri niet meer bestaat is of als uw product buiten het 2 jaar wettelijke garantie is (maar binnen 3 jaar) en uw dealer/distri u direct naar TP-Link verwijst.