Wat is het verschil tussen een eigenaarsaccount en een beheeraccount?

When You Set Up
Updated 09-29-2023 12:24:28 PM 98485
This Article Applies to: 

Iedere Deco heeft één eigenaar die gemachtigd is om het netwerk te beheren, inclusief het toevoegen en verwijderen van beheeraccounts.

De eigenaar kan acht beheeraccounts toewijzen aan één Deco-netwerk. Beheerders kunnen hun account verwijderen van het Deco-netwerk, maar kunnen geen Deco-units toevoegen of verwijderen.

Het eigenaarsaccount kan beheerdersbevoegdheden toevoegen aan beheeraccounts.

Opmerking: Werk uw Deco's bij naar de laatste firmwareversie om de functie Beheerdersbevoegdheden te gebruiken. Bij modellen die deze functie nog niet ondersteunen, wordt deze functie in de toekomst toegevoegd via firmware-updates.

Ga in de Deco app naar Meer->Beheerder, tik op het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek en ga naar de opties voor beheerdersbevoegdheden voor het beheeraccount.

Hier vindt u de opties netwerkbeheer, clientbeheer, IoT-beheer en HomeCare.

 

Als Netwerkbeheer is ingeschakeld, kan het beheeraccount Deco's beheren en netwerkinstellingen wijzigen, zoals de draadloze instellingen, LAN IP, bewerkingsmodi, IPTV, etc.

 

Als Clientbeheer is ingeschakeld, kan het beheeraccount de clientlocatie, bijnaam en het apparaattype wijzigen, prioriteit toewijzen aan clients en clients de toegang tot Deco ontzeggen, etc.

Als IoT-beheer is ingeschakeld, kan het beheeraccount de IoT-clients beheren, zoals het toevoegen van IoT-clients, automatiseringen en snelkoppelingen instellen, etc.

Als HomeCare is ingeschakeld, kan het beheeraccount TP-Link HomeCareTM gebruiken om de veiligheid, snelheid en beveiliging te garanderen voor iedereen in het netwerk met behulp van ouderlijk toezicht, QoS en antivirus.

Opmerking: De functies kunnen afwijken op basis van het model, de softwareversie en de huidige bewerkingsmodus.

 

Related FAQs

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.