Λήψεις για WBS510 V2

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V2

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Λογισμικό Control

PharosControl_2.0.2_linux

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-05-08 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 15.77 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Linux (Debian/Ubuntu)

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the problem that Pharos Control may not work normally in Turkish language operating system.
2. Improved security mechanism.
3. Improved log security level.

Notes:
1. When upgrading from the older version, it will cover previous data. So please backup the data first before updating the software.
2. Pharos Control only supports JRE1.7 and JRE1.8.

PharOS Control_2.0.6_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-03-13 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 71.91 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows server2003/2008/2012/2016 and Vista/7/8/10

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the problem that Pharos Control may not work normally in Turkish language operating system.
2. Improved security mechanism.
3. Improved log security level.

Notes:
1. We suggest customers modify username and password after upgrading to the latest version of Pharos Control to improve security level.

Pharos Control_2.0.0-1_Linux

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-04-21 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 47.68MB
Λειτουργικό Σύστημα : Linux (Debian/Ubuntu)

Modifications and Bug Fixes:

1. Use the B/S structure and inherit the functions of PharOS Control v1.
2. Add the Google Map and some other new functions.

Notes:

1. For PharOS CPE/WBS series wireless broadband products(including v1 devices).
2. Require to install Java (v1.7 or above) in Linux before running this software.

Pharos Control_2.0.4_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-03-03 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 72.35MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows server2003/2008/2012/2016 and Vista/7/8/10

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancements:
1. Use the B/S structure and inherit the functions of PharOS Control v1.
2. Add the Google Map and some other new functions.

Notes:

For PharOS CPE/WBS series wireless broadband products (including v1 devices).

PharosControl_V1.1.4

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-12-29 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 87.31 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancements:
1. Support creating task based on group.
2. Add SSL encryption option in Mail setting.
3. Enlarge subnet mask length in IPScan to 21 bits.
4. Support login method of GMail(OAuth2).
5. Add Manage operation when device's status change from Managed to Unmanaged in Trigger tab.

Notes:

1. For Pharos series, including CPE510_V1,CPE210_V1,WBS510_V1,WBS510_V2, etc.
2. PharosControl_v1.1.4 can manage firmware PharOS 1.2.1 or later firmware versions.

Συχνές ερωτήσεις

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
    How to find the hardware version on a TP-Link device
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

WBS510(UN)_V2.0_2.2.1_Build 190718

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-08-21 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 6.28 MB

Modifications&Enhancement
1. Upgrade OpenSSL version from 0.9.8k to 1.0.2q, and support TLSv1.2 protocol.
2. Optimize the memory usage of web server.

Notes:
1. For WBS510(UN) v2.0 only.
2. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

WBS510(UN)_V2_20190228

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-04-11 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 6.07 MB

Modifications and Bug Fixes:
1.Improved web UI display.
2.Added Antenna Alignment function.
3.Now the https is enabled by default.
4.Added IPV6 function.

Notes:

1. For WBS510(UN) v2.0 only.

2. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

WBS510(UN)_v2.0_20180202

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2018-03-07 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 4.98 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the WPA2 vulnerability.
2. Fixed the Management VLAN issue that wireless clients will fail to obtian IP addresses when Management VLAN is enabled and given a same VLAN ID as that of SSID VLAN.  
3. Improved web UI display.
4. Fixed the bug that the image file may not be uploaded successfully when using IE8 website browser.
5. Fixed the bug that a subnet range cannot be configured for the "Set Source" of the SNMP function.
6. Fixed the bug that CPE's web management page can't be accessed with a new username which contains special symbols.
7. Fixed the bug that when the management vlan and wireless encryption are enabled, wireless client may fail to connect to the CPE.
 

Note:
1. For WBS510 2.0

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Κώδικας GPL

Εξομοιωτές

Έκδοση Υλικολογισμικού
Τρόπος Λειτουργίας
Γλώσσα
170609
-
Αγγλικά
150612
-
Αγγλικά

Σημείωση:

1. Ο εξομοιωτής είναι ένα εικονικό GUI ιστού όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τον πίνακα διαχείρισης προϊόντων TP-Link.

2. Οι εξομοιωτές που αναφέρονται ενδέχεται να μην έχουν το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

3. Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται είναι για αναφορά και η διαθεσιμότητά τους μπορεί να εξαρτάται από τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ή στη σελίδα προϊόντος.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήΗ TP-Link λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της TP-Link, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική απορρήτου του TP-Link.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.