Làm cách nào để cài đặt và sử dụng tính năng máy chủ FTP trên Router Wi-Fi (giao diện người dùng màu xanh lam được thiết kế mới)?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 04-19-2022 06:34:50 AM 103510
This Article Applies to: 

Lưu ý: Bài viết này lấy Archer C2600 làm ví dụ.

 

Bước 1

Cắm Thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB, đảm bảo đèn USB sáng trên router.

         

 

Bước 2.

Truy cập vào giao diện quản lý của router.

Vui lòng bấm vào đây để truy cập giao diện web.

Bước 3

Nhấp vào Nâng cao (Advanced) ở trên cùng, sau đó nhấp vào Cài đặt USB -> Cài đặt thiết bị (USB Settings -> Device) ở menu bên trái. Kiểm tra xem thiết bị USB có được nhận dạng bởi Archer C2600 hay không. Nếu không có thiết bị nào được liệt kê trên trang này, vui lòng nhấp vào Quét (Scan) và bạn có thể thử rút thiết bị USB và cắm lại.

Bước 4.

Kiểm tra các tùy chọn FTP FTP (Remote) để bật tính năng máy chủ FTP.

 

 

Ngoài Cài đặt chia sẻ (Sharing Settings) bên dưới, Tên máy chủ mạng / phương tiện (Network/Media Server Name) có thể được thay đổi thành tên khác.

 

 

Chuyển sang Bật xác thực (Enable Authentication) ở dưới cùng. Điều này có hiệu lực khi bật Chia sẻ tất cả (Share All).

 

Đi tới Tài khoản Chia sẻ (Sharing Account) ở trên cùng để Sử dụng Tài khoản Mới (Use New Account) để tạo tài khoản đăng nhập riêng cho thiết bị USB hoặc Sử dụng Tài khoản Mặc định (Use Default Account) để sử dụng cùng một tài khoản làm tài khoản đăng nhập trang quản lý của router, sau đó nhấp vào lưu.

 

 

Bước 5.

Nó được đặt để chia sẻ tất cả các tập tin theo mặc định. Nếu bạn muốn tùy chỉnh nội dung được chia sẻ, hãy tắt Chia sẻ Tất cả (Share All) và nhấp vào thêm để chọn thư mục cụ thể.

 

Dưới đây là giải thích cho các tùy chọn:

Tên ổ đĩa - Từ danh sách kéo xuống, chọn ổ đĩa để lưu tập tin.

Đường dẫn thư mục- Đường dẫn đến thư mục được xác định bởi nơi tập tin được lưu.

Tên thư mục - Tên của thư mục được chia sẻ, do người dùng tùy chỉnh.

Cho phép Truy cập Mạng Khách - Chọn hộp kiểm để cho phép Mạng Khách có quyền truy cập vào thư mục được chia sẻ.

Bật xác thực - Chọn hộp kiểm để yêu cầu người dùng đăng nhập bằng tên người dùng và mật mã.

Bật quyền truy cập ghi - Chọn hộp kiểm để cho phép người dùng thực hiện thay đổi đối với nội dung thư mục.

Kích hoạt Chia sẻ Phương tiện - Kích hoạt tính năng máy chủ phương tiện, bạn có thể nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

 

Bước 6

Bây giờ máy chủ FTP có thể được truy cập bằng mạng nội bộ. Vui lòng mở trình duyệt web và nhập địa chỉ ftp://LAN IP, nhấn enter. Sau đó, nhập tài khoản của bạn để truy cập vào máy chủ FTP. Bài viết này, địa chỉ IP LAN của router là 192.168.0.1.

 

Bạn cũng có thể truy cập máy chủ FTP bằng mạng bên ngoài. Vui lòng nhập địa chỉ ftp://IP WAN để truy cập vào địa chỉ đó.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.