Tại sao tôi không thể truy cập Internet sau khi cài đặt router TP-Link?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 01-30-2023 09:35:53 AM 305402
Khuyến nghị bạn nên kiểm tra phiên bản mới nhất của Câu hỏi thường gặp : Tôi nên làm gì nếu không thể truy cập internet thông qua router Wi-Fi?
 
 
 
 
 
Bước 1 Đăng nhập vào giao diện web của router và Kiểm tra thông tin WAN trên router:
 
1) Nếu có Địa chỉ IP WAN hợp lệ trên trang Trạng thái, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp 361 để khắc phục sự cố.
2) Nếu Địa chỉ IP WAN là 0.0.0.0 trên trang Trạng thái, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp 138 để khắc phục sự cố.
Bước 2 Kiểm tra cài đặt TCP/IP trên thiết bị cụ thể nếu tất cả các thiết bị khác có thể truy cập internet từ router.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.