Cách tìm quyền truy cập mặc định trên sản phẩm TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 01-30-2023 08:40:48 AM 857007

Mô tả:

Với một tiện ích dựa trên Web, thật dễ dàng để cấu hình và quản lý sản phẩm. Tiện ích dựa trên Web có thể được sử dụng trên mọi HĐH Windows, Macintosh hoặc UNIX có trình duyệt Web.

 

Để truy cập trang quản lý web, bạn cần tìm quyền truy cập mặc định của sản phẩm TP-LINK. Mỗi loại sản phẩm có quyền truy cập mặc định cụ thể.

 

Bài viết này cho biết vị trí để tìm quyền truy cập mặc định của các sản phẩm TP-LINK.

 

Tìm trên nhãn của thiết bị thực tế

 

Lật ngược thiết bị, bạn có thể thấy một nhãn ở mặt sau của thiết bị, có chuỗi ký tự như “Truy cập mặc định; Thiết lập mặc định; Truy cập không dây mặc định”.

 

Tìm trong Hướng Dẫn Cài Đặt Nhanh (QIG)

Thông thường, bạn có thể tìm thấy thông tin truy cập mặc định trên Hướng dẫn cài đặt nhanh.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.