Cách cài đặt và sử dụng tính năng máy chủ FTP trên router Archer C8, C9, C5 V2

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 04-19-2022 08:43:52 AM 43706
This Article Applies to: 

Bước 1 

Cắm Thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB, đảm bảo đèn USB sáng trên router.
 
Bước 2 
Truy cập giao diện web của Archer C8 làm ví dụ.
Vui lòng bấm vào đây để truy cập giao diện web.
 
Bước 3
Nhấp vào Nâng cao (Advanced) ở trên cùng, sau đó nhấp vào Cài đặt USB -> Cài đặt thiết bị (USB Settings -> Device Settings) ở menu bên trái. Kiểm tra xem thiết bị USB có được xác định bởi C8 không. Nếu không có thiết bị nào được liệt kê trên trang này, vui lòng nhấp vào Quét (Scan) và bạn có thể thử rút thiết bị USB và cắm lại.
Bước 4
Đi tới Nâng cao-> Cài đặt USB-> Chia sẻ tập tin-> Tại đây bạn có thể tạo tài khoản đăng nhập riêng cho thiết bị USB hoặc Sử dụng tài khoản đăng nhập để sử dụng cùng một tài khoản làm tài khoản đăng nhập trang quản lý của router -> Lưu
 
Bước 5
Kiểm tra các tùy chọn FTPFTP(Remote) để bật tính năng máy chủ FTP.
Đánh dấu vào tùy chọn Yêu cầu đăng nhập (Require Login) nếu bạn muốn truy cập bằng tài khoản đăng nhập.
Nếu bạn muốn chia sẻ toàn bộ thiết bị USB, hãy chọn Chia sẻ tất cả -> Lưu (Share All
->Save)
 
Nếu bạn muốn tùy chỉnh nội dung chia sẻ, hãy chọn Chia sẻ Thư mục đã Chọn-> Tạo Thư mục Chia sẻ (Share Selected Folders->Create Share Folder)
Thiết lập từng thư mục một trên trang này.
 
Dưới đây là giải thích cho các tùy chọn:

Tên ổ đĩa - Từ danh sách kéo xuống, chọn ổ đĩa để lưu tập tin.

Tên thư mục - Tên của thư mục được chia sẻ, do người dùng tùy chỉnh.

Cho phép Truy cập Mạng Khách - Chọn hộp kiểm để cho phép Mạng Khách có quyền truy cập vào thư mục được chia sẻ.

Bật xác thực - Chọn hộp kiểm để yêu cầu người dùng đăng nhập bằng tên người dùng và mật mã.

Bật quyền truy cập ghi - Chọn hộp kiểm để cho phép người dùng thực hiện thay đổi đối với nội dung thư mục.

Kích hoạt Chia sẻ Phương tiện - Kích hoạt tính năng máy chủ phương tiện, bạn có thể nhấp để biết thêm thông tin.

article/?faqid=731

 
Bước 6
Bây giờ máy chủ FTP có thể được truy cập bằng mạng nội bộ. Vui lòng mở trình duyệt web và nhập địa chỉ ftp://LAN IP, nhấn enter. Sau đó, nhập tài khoản của bạn để truy cập vào máy chủ FTP. Ở đây, địa chỉ IP LAN của router là 192.168.0.1.
 
 
 
Bạn cũng có thể truy cập máy chủ FTP bằng mạng bên ngoài. Vui lòng nhập địa chỉ ftp://IP WAN để truy cập vào địa chỉ đó.
Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.