Tôi có thể làm gì khi tôi không thể kết nối Internet sau khi đã kết nối với bộ chuyển đổi đường dây điện?

User Application Requirement
Updated 07-25-2012 15:07:05 PM 197188
This Article Applies to: 

 Có một số lý do có thể làm bạn không thể kết nối Internet. Dưới đây là mô hình liên kết bình thường của mạng đường dây điện.

Bước 1:

Vui lòng chắc chắn rằng modem hoặc router có kết nối Internet. Bạn có thể đơn giản chỉ cắm máy tính vào và kiểm tra.

 

Bước 2:

Vui lòng chắc chắn rằng kết nối vật lý là chính xác. Đèn LED Ethernet phải sáng.

 

Bước 3:

Vui lòng chắc chắn rằng đèn LED Powerline của tất cả các bộ chuyển đổi đều sáng. Nếu không, xin tham khảo mục FAQ_258 để ghép chúng.

                                                                 

 

Bước 4:

Vui lòng kiểm tra địa chỉ IP của máy tính của bạn. Địa chỉ IP của máy tính của bạn phải cùng lớp mạng với địa chỉ của router. Vui lòng tham khảo mục FAQ_88 để kiểm tra địa chỉ IP.
Nếu bạn không thể lấy được địa chỉ IP chính xác, vui lòng tham khảo mục FAQ_89 để cấu hình thông số IP thủ công

Nếu bạn vẫn không thể kết nối Internet sau khi đã thực hiện tất cả các bước trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support.vn@tp-link.com 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.