Sử dụng chức năng Multi-NAT như thế nào trên các TP-Link modem (ánh xạ địa chỉ IP cho các máy chủ có nhiều địa chỉ IP)

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-10-2012 14:46:47 PM 74141
This Article Applies to: 

Nếu bạn có một vài máy chủ trong mạng LAN, và nhà cung cấp dịch vụ có cấp cho bạn một số địa chỉ IP Public với đường truyền ADSL cho mỗi máy chủ, Khi đó bạn có thể xem xét đến  chức năng Multi-NAT trên các TP-Link modem

Đây là các ví dụ bạn cần tham khảo để thực hiện việc đó

 

Nhu cầu :

5 máy chủ trong mạng LAN

5 địa chỉ IP Public có khả năng sử dụng được cho mỗi máy chủ

Kiểu kết nối WAN là Dynamic IP

Cấu hình trên TP-Link Modems

Bước 1 :

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ http://192.168.1.1 --> Enter. Mặc định cho username và password là admin

Bước 2 :

Cấu hình bằng tay địa chỉ IP Tĩnh cho mạng nội bộ, ở đây chúng ta lấy ví dụ là 192.168.1.10-14

Bước 3 :

Trên menu ở phía trên cùng, click Advanced-->NAT, chọn Virtual CircuitPVC, chọn Number of IPsMultiple, và click IP Address Mapping(for Multiple IP Service).

Lưu ý : Nếu Virtual Circuit không đúng, thì sẽ không có các lựa chọn như ở trên, Bạn cần tới trang Status để kiểm tra PVC mà bạn đang dùng. Thông thường, các thông số IP phía sau PVC là chính xác

Bước 4 :

Thêm vào 5 Rules như hình bên dưới :

Đầu tiên Public Rules có IP bắt đầu là 0.0.0.0, dành cho modem có địa chỉ IP WAN : 88.34.223.22

 

Với các thiết lập như vậy, khi truy cập IP Puclic, kết nối sẽ được chuyển tiếp trực tiếp phù hợp với máy chủ trong nội bộ

 

Nếu bạn vẫn chưa hiểu cách cấu hình cho modem của mình, Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support.vn@tp-link.com

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.