Làm thế nào để khóa bảo mật trên 11N router

User Application Requirement
Updated 07-06-2012 10:53:06 AM 521367
This Article Applies to: 

Bước 1 : Mở trình duyệt Web và truy cập bằng địa chỉ 192.168.1.1 (địa chỉ mặc định của Router)-->Enter

Bước 2 : Đăng nhập với username và password đều là “admin”

Bước 3 : Click Wireless->Wireless Security  để vào trang cài đặt bảo mật

Nếu như bạn chọn Disable Security thì hệ thống mạng của bạn không có mật khẩu

Nếu kiểu bảo mật là WEP thì vui lòng điền password vào một trong các Key như hình dưới

Còn nếu chọn kiểu bảo mật là WPA-PSK/WPA2-PSK thì nhập password cần đặt vào ô PSK Password

Trên thực tế, bạn không thể đặt kiểu WPA/WPA2, bởi nó thường dành cho các doanh nghiệp hoặc công ty chứ không phù hợp với cá nhân, nếu bạn đã đặt kiểu đó, thì nên chọn cách khác để bảo mật

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.