Cách sử dụng tính năng DDNS trên router Deco

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 10-26-2022 03:13:55 AM 83158
This Article Applies to: 

Lưu ý:

Các tính năng khả dụng trên Deco có thể khác nhau tùy theo model và phiên bản phần mềm. Tất cả các bước và hình ảnh được mô tả ở đây chỉ là ví dụ và có thể không phản ánh trải nghiệm Deco thực tế của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

Nâng cấp Deco của bạn lên phiên bản mới nhất trước khi bạn sử dụng tính năng DDNS.

Trước tiên, hãy làm theo các bước bên dưới để nâng cấp router Deco của bạn.

Ở đây chúng tôi lấy Deco M5 làm ví dụ

1. Mở ứng dụng Deco. Chuyển đến tab More và chọn Advanced > Update Deco.

2. Nhấp Download Firmware.

3. Chờ cho đến khi Deco của bạn tải xuống firmware mới và nhấn Install.

4. Chờ cho đến khi cập nhật hoàn tất.

 

 

 

Cấu hình tính năng DDNS

Làm theo các bước bên dưới để cấu hình tính năng DDNS trên router Deco.

1. Mở ứng dụng Deco. Vào thẻ More và chọn Advanced > DDNS.

2. Bật DDNS.

3. Chọn một nhà cung cấp dịch vụ và điền các thông tin cần thiết. Sau đó lưu cài đặt.

  • NO-IP

 

  • DynDNS

 

  • TP-Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.