Tôi có thể làm gì nếu ứng dụng Deco hiển thị "Chúng tôi không thể tìm thấy Deco"?

Xử lý sự cố
Updated 09-05-2022 07:05:35 AM 146681
This Article Applies to: 

Xử lý sự cố:

1. Khởi động lại Deco chính và kiểm tra xem điều này có thể khắc phục sự cố hay không.

 

2. Kiểm tra đèn LED trên Deco và internet từ Deco có hoạt động hay không.

 

3. Nếu đèn LED trên Deco có màu trắng đồng nhất / xanh lục và kết nối internet đang hoạt động từ Deco.

Đăng xuất khỏi ứng dụng Deco, tắt dữ liệu di động và VPN trên điện thoại, kết nối nó với Wi-Fi của Deco và đăng nhập vào ứng dụng Deco.

A. Nếu bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Deco khi kết nối với Wi-Fi của nó nhưng ứng dụng Deco vẫn hiển thị thông báo lỗi "Chúng tôi không thể tìm thấy Deco", vui lòng nhấp vào biểu tượng ba dòng ở góc trên cùng bên trái trên ứng dụng Deco, sau đó nhấn Help>Contact US>Suggestions>Check Add System Logs>Submit để gửi nhật ký cho chúng tôi (vui lòng ghi ID khi gửi nhật ký.).

B. Nếu bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Deco khi kết nối với Wi-Fi của nó và ứng dụng Deco hiển thị trạng thái Deco chính xác, vui lòng kiểm tra xem modem router phía trước có các cài đặt, chẳng hạn như lọc MAC, Quyền kiểm soát của phụ huynh, Kiểm soát truy cập, v.v. Deco. Nếu vậy, hãy xóa các cài đặt này để thử.

C. Nếu bạn không thể đăng nhập vào ứng dụng Deco khi kết nối với Wi-Fi của nó, vui lòng đặt lại các thiết bị Deco rồi cấu hình lại chúng.

 

4. Nếu đèn LED trên Deco có màu đỏ sáng / nhấp nháy màu đỏ và không có internet khi kết nối với Deco, vui lòng tham khảo FAQ2428

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.