Các câu hỏi chung về tính năng AI-Driven Mesh

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 07-06-2022 07:08:46 AM 24999
This Article Applies to: 

Q1. AI-Driven Mesh Là Gì?

AI-Driven Mesh là một giải pháp cho phép trải nghiệm mạng và chuyển vùng thông minh hơn. Bạn có thể tham khảo liên kết bên dưới để biết thêm chi tiết về Công nghệ AI-Driven Mesh.

https://www.tp-link.com/en/mesh/ai-driven-mesh/

 

Q2. Model Deco nào hỗ trợ tính năng AI-Driven Mesh?

Tất cả các model Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E Deco ngoại trừ Deco X20 V1 / V1.2, Deco W3600 V1 / V1.2, Deco X60 V1 / V2 và Deco X25 V1.

 

Q3. AI-Driven Mesh sẽ vẫn có hiệu lực nếu mạng bị trộn lẫn với các model không hỗ trợ tính năng này?

Tính năng AI-Driven Mesh sẽ vẫn có hiệu lực giữa các thiết bị Deco hỗ trợ tính năng này khi chúng kết nối.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.