Làm thế nào cài đặt router ADSL TP-LINk hoạt động với IPoE hoặc Dynamic IP(Trendchip Solution)

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-17-2012 18:01:33 PM 62174
This Article Applies to: 

Lưu ý: Đối với cấu hình, bạn nên biết loại kết nối, số VPI / VCI và các thông số IP. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin này, xin vui lòng liên hệ với ISP của bạn để có một kiểm tra đầu tiên.

Bước 1 Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP thiết bị sau đó Enter ( mặc định nó là 192.168.1.1/) Sau đó bạn nhập password cả hai "admin".

Bước 2 Click Quick Star --> RUN WINZARD.

Bước 3 Click Next để thiết lập Time Zone. Trong Time Zone chọn quốc gia của bạn và chọn Next.

 Bước 4 Chọn loại kết nối ISP và chọn Next. Ở đây bạn chọn  Dynamic IP Address (IPoE) như ví dụ

Bước 5: Nhập vào số VPI/VCI của bạn, các thông số IP chọn Connection Type. Nếu bạn chắc chắn rằng tất cả là chính xác, xin vui lòng chọn NEXT.
Tất cả các thông tin trong trang này rất quan trọng và không thể là không chính xác. Nếu bạn không chắc chắn, xin vui lòng liên hệ cho ISP của bạn để kiểm tra.

 
Bước 6 Bước này là về cấu hình wireless.

- Các điểm truy cập cần được Activated để kích hoạt tính năng không dây của bạn.
- SSID là tên của mạng không dây của bạn. Bạn có thể tạo ra một mình.
- Trong hộp màu đỏ về bảo mật không dây. Pre-Shared Key là phím wireless của bạn. Bạn nhớ đó là mật khẩu Wifi của bạn.

- Cuối cùng, xin
vui lòng chọn NEXT.

Bước 7 Chọn NEXT để lưu các thiết lập. Cuối cùng, xin vui lòng nhấp CLOSE để kết thúc cấu hình.

 
Bây giờ, bạn có thể kiểm tra xem Internet của bạn đang hoạt động. Đối với tùy chọn nâng cao, bạn có thể vào trang Interface Setup-> Internet để làm các thiết lập khác.
 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.