Cách chống nước cho Camera An Ninh Ngoài Trời Tapo

Hỗ trợ thêm
Updated 04-12-2022 05:04:17 AM 39432
This Article Applies to: 

Vui lòng tham khảo video:

Khi camera được lắp đặt ngoài trời, vui lòng lắp các vật dụng chống thấm nước để chống thấm nước cho camera an ninh ngoài trời Tapo của bạn. Đảm bảo từng bộ phận được gắn chắc chắn và các vòng chống nước được xả để ngăn nước ra ngoài.

Bước 1: Lắp đặt phần đính kèm cáp chống thấm nước

Lắp đặt phần đính kèm cáp chống thấm nước cho đầu nối mạng khi camera được lắp đặt ở ngoài trời.

  1. Luồn cáp mạng qua các bộ phận sau theo thứ tự: nút cố định đai ốc, vòng chống thấm và sau đó là vỏ chống thấm.
  2. Nhét vòng chống thấm vào vỏ chống thấm.
  3. Cố định vòng chữ O vào đầu nối mạng của camera và kết nối cáp mạng.
  4. Gắn đầu nối mạng với vỏ chống thấm nước, sau đó vặn để khóa. Xoay đai ốc cố định để lắp nó vào vỏ chống thấm nước.

Hoàn tất ! Đầu nối mạng hiện không thấm nước.

 

Bước 2: Lắp đặt Seal chống thấm nước cho đầu nối nguồn

Lắp đặt seal chống thấm nước cho các đầu nối nguồn khi camera được lắp đặt ở ngoài trời.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.