Làm cách nào để khắc phục sự cố nếu OpenVPN không kết nối?

Xử lý sự cố
Updated 09-19-2022 07:21:50 AM 169608
This Article Applies to: 

Bài viết này đưa ra một số giải pháp cho những vấn đề này, không kết nối được với OpenVPN, đã kết nối với OpenVPN nhưng đột nhiên không thể kết nối.

 

Không kết nối được với OpenVPN

1. Vui lòng thử tải xuống Ứng dụng khách VPN mở.
Đối với Windows: https://openvpn.net/community-downloads/
Phiên bản mới của OpenVPN dường như có một số vấn đề với khả năng tương thích với Windows. Phiên bản mới của VPN có thể không tạo được thẻ mạng ảo trong Windows, khiến VPN mở không kết nối được chính xác. Open VPN Client có thể giúp giải quyết vấn đề của bạn.
Lời nhắc nhở:
1). Vui lòng cài đặt và chạy Phần mềm OpenVPN trong Tài khoản QUẢN TRỊ VIÊN
2). Đảm bảo cài đặt thời gian giống nhau trên máy tính và router TP-LINK của bạn.

2. Đảm bảo địa chỉ IP WAN là địa chỉ IP công cộng hoặc địa chỉ IP của máy tính cần kết nối phải nằm trong cùng một mạng.
Sau khi xuất tập tin cấu hình, bạn có thể mở tập tin dưới dạng txt, sau đó kiểm tra lại IP và cổng có chính xác hay không.

3. Đảm bảo bạn đã thực hiện chuyển tiếp cổng nếu có router NAT phía trước máy chủ VPN.
Ví dụ máy khách VPN ---- Internet ------ RouterA ----- Router TP-Link (máy chủ VPN)
Hãy đảm bảo rằng cổng cho máy chủ VPN đang mở trên RouterA

 

4. Bật bộ chuyển đổi TAP. Khi bạn đang sử dụng OpenVPN trong các kết nối Mạng, nó có thể tạo bộ chuyển đổi TAP ảo được phân loại là Bộ chuyển đổi TAP-Windows V9.

5. Cố gắng đóng tường lửa và phần mềm bảo mật.

 

Đã kết nối thành công với Open VPN trước đó, nhưng đột nhiên không thể kết nối.

Vui lòng kiểm tra xem IP WAN của bạn đã được thay đổi hay chưa. Một số ISP sẽ cung cấp địa chỉ IP WAN khác nhau khi IP được gia hạn, bạn có thể thử sử dụng tính năng DDNS trên router của mình. Bằng cách này, ngay cả khi IP đã được thay đổi trong tương lai, bạn cũng có thể truy cập thiết bị thông qua tên miền.
Vui lòng thực hiện theo cấu hình DDNS trên thiết bị của bạn theo Câu hỏi thường gặp sau:
Cách cài đặt TP-LINK DDNS trên router wifi TP-Link? (Logo mới)

Lưu ý:
Đối với CG-NAT ISP: Comporium and Direct link - dịch vụ vô tuyến, hãy cung cấp cho máy khách một IP riêng, điều này sẽ khiến bạn không thể sử dụng OpenVPN hoặc chuyển tiếp cổng và ảnh hưởng đến Loại NAT. Bạn có thể liên hệ với ISP và yêu cầu họ cung cấp địa chỉ IP tĩnh.

Bạn có thể tham khảo bài viết :Không sử dụng được OpenVPN trên router TP-LINK? Đọc bài viết này!

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.