Làm thế nào để sử dụng chức năng WDS trên TD-W8961ND Wireless Bridge cùng với các TD-W8961ND khác

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-11-2012 17:48:57 PM 477214
This Article Applies to: 

(Đối với TD-W8901G, WDS sẽ chỉ hoạt động từ V6 và các phiên bản về sau)

WDS(Wireless Distribution System) là hệ thống cho phép liên kết các kết nối của các điểm truy cập trong mạng IEEE 802.11. Nó cho phép một mạng không dây được mở rộng bằng cách sử dụng nhiều điểm truy cập mà không cần tới một hệ thống dây để liên kết chúng. Sau đây là hướng dẫn sử dụng WDS cho các sản phẩm SOHO

 

Giả sử, chúng ta định nghĩa con kết nối với internet là con TD-W8961ND chính, còn con kia có SSID và các thiết lập bảo mật khác con chính

Lưu ý : 2 con TD-W8961ND có khóa bảo mật của riêng nó, chúng có thể khác nhau, và chúng sử dụng cùng WDS Key để thực hiện việc kết nối WDS

Nếu bạn chọn WEP làm kiểu bảo mật của tín hiệu không dây, thì 2 con TD-W8961ND có cùng khóa WEP. và không cần phải đặt khóa riêng biệt cho kết nối WDS

Xin vui lòng làm theo các hướng dẫn sau để cấu hình chúng :

 

Phần 1 : Cấu hình con TD-W8961ND chính

Bước 1 : Đăng nhập vào trang quản lý của TD-W8961ND, nếu bạn không chắc là làm điều này như thế nào thì bấm vào đây

Bước 2 : Trên menu trên đầu trang, click Interface Setup-->Wireless, thay đổi ở ô Channel4

Bước 3 : Kiểm tra SSID của TD-W8961ND chính và cài đặt bảo mật cho nó. Chỉ có mã hóa AES/TKIP là có sẵn cho WDS, vui lòng chọn WPA-PSK/WPA2-PSK ở ô Authentication Type, ô EncryptionAES và nhập mật khẩu cần đặt cho nó

Bước 4 : Chuyển sang chế độ WDS (click nút On). Tạo một khóa riêng cho cho kết nối WDS, Bạn cần tìm địa chỉ MAC của con TD-W8961ND thứ 2 và nhập vào ô Mac Address #1. Bạn có thể tới Status-->Device để kiểm tra thông tin của địa chỉ MAC

Bước 5 : Click Save để lưu lại

 

Phần 2 : Cấu hình con TD-W8961ND thứ 2

Bước 1 cho tới Bước 5, vui lòng tham khảo phần 1, khóa riêng biệt cho kết nối WDS phải chính xác, tức là nó phải giống như con đầu tiên

Bước 5 : Click Interface Setup-->LAN ở menu trên cùng, thay đổi IP LAN thành 192.168.1.2 và chếch vào ô Disable để tắt DHCP server, bấm Save để lưu lại

Tới đây, tất cả các yêu cầu cần thiết lập để dùng WDS đã xong. Bạn có thể kiểm tra bằng thao thác đơn giản là Ping nó xem thế nào. Nếu quá trình Ping thành công (nghĩa là WDS hoạt động tốt), bạn sẽ thấy kết quả tương tự như hình dưới đây :

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.