Các câu hỏi về tính năng Hoạt Động Thông Minh trong ứng dụng Deco

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 05-20-2022 03:55:46 AM 42940
This Article Applies to: 

Tính năng Hoạt Động Thông Minh trong ứng dụng Deco là gì?

Tính năng hoạt động thông minh nhằm giúp cho mạng Deco trở nên thông minh hơn và được tự động hóa. Nó bao gồm hai tính năng: Shortcut và Automation.

Với tính năng Shortcut, bạn có thể điều chỉnh cài đặt kết nối của thiết bị với mạng Deco chỉ bằng cách là đơn giản nhấp vào ứng dụng Deco. Ví dụ, bất tất cả các ổ cắm thông minnh Kasa trong phòng khách và ưu tiên TV khi phát trực tuyến.

Với tính năng Automation, bạn có thể tạo ra sự tương tác trong các thiết bị kết nối với mạng Deco và để chúng chạy tự động. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một chuỗi giữa điện thoại của bạn và bóng đèn thông minh Kasa, để bóng đèn sẽ tắt, khi điện thoại bạn mất kết nối với mạng Wi-Fi khi bạn rời khỏi nhà.

Vui lòng tham khảo Shortcut hoặc Automation nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về hướng dẫn cài đặt.

 

Model Deco nào hỗ trợ tính năng Hoạt Động Thông Minh?

Một số model Deco hỗ trợ tính năng Hoạt Động Thông Minh, và một số model khác sẽ hỗ trợ tính năng này thông qua cập nhật firmware trong tương lai.

Lưu ý:

1. Vui lòng chắc chắn rằng bạn đang sử dụng firmware mới nhất trên hệ thống Deco của bạn.

2. Khi các model Deco khác nhau hoạt động cùng nhau, nếu deco chính hỗ trợ tính năng Hoạt Động Thông Minh, bạn có thể sử dụng tính năng này với các thiết bị deco này.

Sản Phẩm

Hỗ Trợ

Sắp ra mắt

Dòng AC

Deco M5, Deco M1300,  Deco P7, Deco M9Plus.

 

Dòng AX

Deco W3600 V1/V1.2, Deco X20, Deco X25 V1, Deco X60,

Deco X5700, Deco X90, Deco 50, Deco X55, Deco W6000.

Deco X3600,  Deco W3600, Deco X25 V2, Deco X68.

 

Các thiết bị thông minh nào hỗ trợ hoạt động với tính năng Hoạt Động Thông Minh Deco?

Hầu hết các thiết bị thông minh TP-Link và bóng đèn Philips Hue đều hỗ trợ. Để biết các model chi tiết, vui lòng tham khảo Danh Sách Tương Thích.

Lưu ý: Một vài thiết bị ZigBee và Bluetooth trong danh sách tương thích. Các thiết bị này chỉ hỗ trợ hoạt động với Deco M9 Plus khi chỉ Deco M9 Plus hỗ trợ ZigBee và Bluetooth.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.