Làm thế nào để chia sẻ thư mục với TL-WR1043ND trên Windows

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-31-2012 11:03:53 AM 170717
This Article Applies to: 

Ngoài cách dùng trình duyệt web, có 3 cách khác nhau để chia sẻ thư mục cho máy tính dùng windows. Chúng ta lấy ví dụ với Windows XP.

A.    Trên máy tính, CLick Start-->Run.

B.    Nhấp phải biểu tượng My Computer-->Map Network Drive...

Mở My Computer, bạn có thể thấy biểu tượng ổ đĩa chia sẻ network sharing folder như hình dưới, nhập usrename và passwod chính xác nếu muốn mở nó ra

C.    Nhấp phải My Computer-->Map Netword...--->Sign up for online storage or connect to a network server.

Click Next

Chọn Choose another network location và click Next

Nhập địa chỉ đường dẫn của thư mục và click Next

Nhập tên của mạng tùy ý rồi Next

CLick Finish

Kể từ giờ, bạn có thể mở My Network Places và tìm tời thư mục được chia sẻ tại đây


Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.