Làm cách nào để lắp thẻ SIM cho Router Wi-Fi 4G hoặc Wi-Fi di động của tôi?

Khi bạn cài đặt
Updated 06-21-2022 06:37:37 AM 246372
This Article Applies to: 

Với router Wi-Fi 4G hoặc Wi-Fi di động, bạn có thể lắp thể SIM và tận hưởng Wi-Fi nhanh và ổn định.

Trường hợp 1: Lắp thẻ SIM  cho router Wi-Fi 4G

 1. Tìm khe cắm thẻ SIM trên mặt sau.
 2. Nhận thẻ SIM (Micro hoặc Nano) phù hợp với khe cắm.
 • Đối với thẻ SIM Micro:

Mẹo: Với miếng dán và bộ chuyển đổi thẻ SIM được cung cấp, bạn có thể chuyển đổi thẻ SIM Nano để vừa với khe cắm Micro.

 

 • Đối với thẻ SIM Nano:

Lưu ý: Chỉ có thẻ Nano SIM mới có thể vừa với khe Nano, do đó không có bộ chuyển đổi hoặc nhãn dán thẻ SIM nào được cung cấp.

 

 1. Với mặt tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới, hãy lắp thẻ SIM vào khe cắm cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

Chú ý:

 1. Khi lắp thẻ SIM, hãy đảm bảo thẻ SIM nằm đúng hướng. KHÔNG lắp vào một góc hoặc sử dụng lực.
 2. Không lắp bộ chuyển đổi thẻ trống vào khe cắm thẻ. Nếu không, khe cắm thẻ có thể bị hỏng.

 

 

Trường hợp 2: Lắp thẻ SIM vào Wi-Fi Di Động

 1. Tháo nắp lưng và tìm thẻ SIM.
 2. Lấy thẻ SIM (Chuẩn hoặc Micro) phù hợp với khe cắm, sau đó lắp thẻ.

Chú ý: Khi lắp thẻ SIM, hãy đảm bảo thẻ SIM nằm đúng hướng. KHÔNG lắp vào một góc hoặc sử dụng lực.

 • Đối với khe SIM tiêu chuẩn:

Mẹo: Với miếng dán và bộ chuyển đổi thẻ SIM được cung cấp, bạn có thể chuyển đổi thẻ Micro hoặc Nano SIM để vừa với khe cắm Tiêu chuẩn.

 

 • Đối với khe SIM Micro:

Mẹo: Với miếng dán và bộ chuyển đổi thẻ SIM được cung cấp, bạn có thể chuyển đổi thẻ Nano SIM để vừa với khe cắm Micro.

 

Nếu bạn cần hướng dẫn cấu hình, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm tại https://www.tp-link.com/support/download/

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.