Nguồn tín hiệu cho Deco phụ có được lựa chọn trên ứng dụng Deco không?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 03-29-2023 08:02:42 AM 73351
This Article Applies to: 

Hiện tại chỉ có một số mẫu Deco như Deco M5 hỗ trợ chọn nguồn tín hiệu ưu tiên, vui lòng tham khảo Cách chọn nguồn tín hiệu ưu tiên trên Ứng dụng Deco

Với các sản phẩm Deco chưa hỗ trợ hiện tại, hãy theo dõi trong các bản cập nhật Firmware sau này

Tại sao Deco phụ vẫn chọn Deco chính làm nguồn tín hiệu thay vì một Deco phụ khác?

Deco sẽ tự chọn nguồn tín hiệu tốt nhất. Việc lựa chọn không phụ thuộc hoàn toàn vào cường độ tín hiệu mà còn phụ thuộc vào tốc độ kết nối.

Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy Deco phụ đã chọn Deco chính thay vì Deco phụ gần hơn làm nguồn tín hiệu khi bạn thấy Deco phụ gần cũng có cường độ tín hiệu tốt. Ví dụ: có 3 thiết bị Deco, nguồn tín hiệu của Deco phụ B là Deco chính , thay vì Deco phụ A, thậm chí Deco phụ B còn gần hơn với Deco phụ A.

Đó là do Deco phụ có thể có tốc độ chậm hơn do chế độ half-duplex và nhiễu do các thiết bị được kết nối như điện thoại hoặc các thiết bị khác gây ra. Để đảm bảo Deco phụ có tốc độ đáng tin cậy, Deco chính vẫn được Deco phụ chọn sau khi phân tích so sánh. Cách chọn tự động này được tích hợp sẵn trong tất cả các thiết bị Deco.

 

FAQ liên quan:

Tại sao thiết bị Deco phụ của tôi không nhận được cùng tốc độ với thiết bị Deco chính?

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.