Làm thế nào để lấy Nhật ký của Camera Tapo?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 09-25-2021 14:28:46 PM 11800
This Article Applies to: 

1) Lắp thẻ SD vào camera.

2) Mở ứng dụng Tapo -> chạm vào ‘bánh xe’ ở trên cùng bên phải của trang Xem trực tiếp (Live view) -> đi tới Camera Settings ->Advanced Settings -> bật Diagnose. Tập tin nhật ký sẽ được lưu trữ trên thẻ SD.

3) Hãy để camera chạy một thời gian, đợi sự cố tái diễn.

4) Lắp thẻ SD vào khe cắm thẻ SD của máy tính hoặc lắp vào bộ chuyển đổi thẻ SD.

5) Lấy tập tin nhật ký có tên là 'diagnose_log' trên thẻ SD.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.