Làm cách nào để sử dụng máy khách VPN để truy cập máy chủ VPN từ xa

Hướng dẫn cấu hình
Updated 09-02-2021 05:08:02 AM 503996
This Article Applies to: 

Tính năng VPN Client của router TP-Link cho phép các thiết bị trong mạng gia đình của bạn truy cập các máy chủ VPN từ xa mà không cần cài đặt phần mềm VPN trên mỗi thiết bị.

                  

Để sử dụng tính năng VPN Client, chỉ cần định cấu hình kết nối VPN và chọn các thiết bị mong muốn trên router của bạn, sau đó các thiết bị này có thể truy cập vào máy chủ VPN từ xa. Vui lòng làm theo các bước dưới đây:

1.Vào http://tplinkwifi.net, và đăng nhập với ID TP-Link hoặc mật mã bạn đặt cho router.

2.Đến Nâng Cao > VPN Client.

3.Bật VPN Client, sau đó lưu cài đặt.

4.Thêm máy chủ VPN, và bật một máy chủ mà bạn cần.

       a.  Trong phần Danh sách máy chủ, nhấp Thêm.

       b. Chỉ định mô tả cho VPN và chọn loại VPN.

          

     c. Nhập thông tin VPN do nhà cung cấp VPN của bạn cung cấp.

  • OpenVPN: Nhập tên người dùng và mật mã VPN nếu nhà cung cấp VPN của bạn yêu cầu, nếu không, bạn chỉ cần để trống chúng. Sau đó, nhập tập tin cấu hình (dưới 8 KB) do nhà cung cấp VPN của bạn cung cấp.

            

  • PPTP: Nhập địa chỉ máy chủ VPN (ví dụ: 218.18.1.73), tên người dùng và mật mã VPN do nhà cung cấp VPN của bạn cung cấp.

           

  • L2TP/IPSec VPN: Nhập địa chỉ máy chủ VPN (ví dụ: 218.18.1.73), tên người dùng và mật mã VPN và khóa chia sẻ trước IPSec do nhà cung cấp VPN của bạn cung cấp.

           

     d. Lưu cài đặt

     e. Trong danh sách máy chủ, hãy bật cái bạn cần.

         

5.  Thêm và quản lý các thiết bị sẽ sử dụng chức năng VPN..

    a.  Trong phần Danh sách thiết bị, nhấp Thêm.

    b. Chọn và thêm các thiết bị sẽ truy cập vào máy chủ VPN mà bạn đã định cấu hình.

        

 

6. Lưu cài đặt

Hoàn tất! Giờ đây, các thiết bị bạn đã chỉ định có thể truy cập vào máy chủ VPN mà bạn đã bật.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.