Cách Thay đổi Cài đặt Bảo mật trên Router TP-Link (Giao diện người dùng mới)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 12-17-2022 07:08:34 AM 218056

Bước 1: Đăng nhập vào router của bạn

Đối với các bước bấm vào Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

 

Bước 2: Nhấp vào Nâng cao (Advanced). Sau đó nhấp vào Không dây (Wireless) và đi tới Cài đặt không dây (Wireless Settings.)

 

 

 

Tên Mạng:

Mật Mã Wi-Fi:

 

Tùy chọn bảo mật:

Chúng tôi khuyến nghị bạn chọn WPA2-PSK[AES] or WPA3-Personal+WPA2-PSK[AES].

 

Dộ Rộng kênh:

 

Kênh:

 

Kết Nối Thông Minh:

Smart Connect cho phép mỗi băng tần không dây của router sử dụng cùng một cài đặt không dây. Router có thể cân bằng nhu cầu mạng và chỉ định thiết bị cho băng tần tối ưu. Bạn nên bật tùy chọn này.

Lưu ý: SSID 2.4G và 5G sẽ giống nhau nếu bật kết nối thông minh.

 

Sóng Không Dây:

Tắt tùy chọn này sẽ tắt tính năng Wi-Fi.

 

Ẩn SSID:

Tên không dây của bạn sẽ ẩn khi tùy chọn này được bật.

 

Tham gia thảo luận, tham gia và tham gia cộng đồng của chúng tôi ngay hôm nay!

 

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.