Tại sao máy khách của tôi không kết nối được với Wi-Fi Deco khi bật tính năng Chuyển vùng nhanh?

Hỗ trợ thêm
Updated 12-16-2021 08:55:24 AM 88149
This Article Applies to: 

Tính năng Chuyển vùng nhanh (Fast Roaming) dựa trên tiêu chuẩn chuyển vùng 802.11r, yêu cầu cả router và máy khách hỗ trợ để có hiệu lực.

Một số máy khách không dây không hỗ trợ tiêu chuẩn chuyển vùng 802.11r và cũng không thể nhận ra thông tin liên quan đến 802.11r trong khung Beacon do Deco phát. Trong trường hợp này, bạn có thể thấy rằng những máy khách này có thể không kết nối được với mạng Wi-Fi của Deco hoặc ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi của Deco sau khi bật tính năng Chuyển vùng nhanh (Fast Roaming).

Nếu một số máy khách của bạn gặp sự cố kết nối Wi-Fi, bạn nên tắt Chuyển vùng nhanh (Fast Roaming) để thử.

 

Tìm hiểu thêm chi tiết về cơ chế chuyển vùng của hệ thống Deco.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.