Tại sao máy khách không chuyển vùng/kết nối với thiết bị Deco gần nhất?

Hỗ trợ thêm
Updated 05-13-2021 06:28:53 AM 93144
This Article Applies to: 

Thông thường, máy khách của bạn sẽ kết nối với thiết bị Deco gần nhất. Tuy nhiên, vẫn có một số máy khách kết nối với thiết bị Deco ở xa hơn, điều này có thể được quyết định bởi cơ chế chuyển vùng của chính máy khách.  

Một máy khách quyết định chuyển vùng hay không phụ thuộc vào một vài yếu tố.

 

1. Khoảng cách gần hơn không có nghĩa là tín hiệu mạnh mẽ hơn.

Các chướng ngại vật và nhiễu sóng Wi-Fi có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu của thiết bị Deco. Bạn có thể hiểu rõ hơn về chất lượng tín hiệu của các AP xung quanh thông qua phần mềm phân tích Wi-Fi như Wi-Fi Analyzer.

 

2. Thiết bị không đạt đến ngưỡng chuyển vùng.

Để chuyển AP trong các thiết bị Deco khác nhau, chỉ khi cường độ tín hiệu của AP (Deco) hiện tại trở nên yếu hơn ngưỡng và cường độ tín hiệu của AP khác đủ mạnh, Deco sẽ khuyến nghị máy khách chuyển qua tiêu chuẩn 802.11k/v.

 

3. Hành vi chuyển vùng có thể khác nhau tùy thuộc vào máy khách.

Deco chỉ cung cấp đề xuất chuyển vùng. Việc chuyển vùng hay không phụ thuộc vào chính máy khách vì thiết bị cũng có ngưỡng chuyển vùng riêng do nhà sản xuất quyết định. Trong trường hợp này, khách có thể từ chối đề xuất chuyển vùng hoặc chậm phản hồi gây ra sự chậm trễ chuyển vùng. Cũng có một số khách có thể quyết định chuyển vùng mặc dù Deco không khuyến nghị chuyển vùng.

 

Nếu bạn muốn ngăn máy khách của mình đặc biệt là đối với các thiết bị cố định chuyển vùng, bạn có thể thử tắt tùy chọn Công nghệ Mesh cho các máy khách này. Hiện tại Deco không hỗ trợ tính năng cố định máy khách cho Deco cụ thể. Nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch bổ sung chức năng này trong các bản cập nhật trong tương lai. Hãy chú ý đến các bản cập nhật firmware của chúng tôi.

 

Nếu máy khách không chuyển đến thiết bị Deco gần nhất, đừng lo lắng, thiết bị vẫn có kết nối tốt trong hầu hết mọi trường hợp. Nếu bạn thấy kết nối quá yếu, vui lòng thử cấp nguồn lại cho máy khách và thiết bị sẽ chọn thiết bị Deco gần nhất để kết nối.

 

Tìm hiểu thêm chi tiết về Cơ chế chuyển vùng của hệ thống Deco.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.