Làm cách nào để biết máy khách của tôi được kết nối với Deco nào?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 09-06-2021 10:39:39 AM 90969
This Article Applies to: 

Dưới đây là 2 cách giúp bạn tham khảo:

Cách 1:

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Deco và chạm vào Tổng quan >> Thiết bị mạng >> ứng dụng khách mục tiêu (bạn muốn tìm hiểu về) để mở trang chi tiết của ứng dụng đó.

Bước 2: Sau đó, vui lòng nhấp vào nút Cài đặt ở phía trên bên phải để xem thông tin mạng bạn có thể biết và muốn biết.

Bạn có thể thấy Địa chỉ IP, Địa chỉ MAC, Loại kết nối (băng tần mà máy khách đã kết nối) và Link Deco.

 

 

Cách 2:

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Deco và chạm vào Tổng quan >> Biểu tượng toàn cầu >> nhấp vào một trong các Deco mà bạn có.

Bước 2: Sau đó, bạn sẽ thấy thông tin mạng của Deco này, chẳng hạn như Địa chỉ IP, Địa chỉ MAC, Deco Chính hoặc Deco phụ, Tên Deco Máy Khách Được Kết Nối, v.v.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.