Tôi nên làm gi khi cấu hình không thành công bóng đèn thông minh Tapo

Hướng dẫn cấu hình
Updated 08-24-2022 02:08:26 AM 40970
This Article Applies to: 

Ứng dụng Tapo sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình cấu hình ban đầu, nhưng bạn có thể không thực hiện được tất cả các bước. Câu hỏi thường gặp này sẽ cho bạn biết phải làm gì nếu bạn gặp vấn đề khi qua một bước nhất định.

 

Trường hợp 1: Khi bật nguồn thiết bị thông minh

Cài đặt bóng đèn thông minh của bạn và bật đèn. Chờ khoảng năm giây. Nếu bóng đèn thông minh không nhấp nháy ba lần. Đặt lại bóng đèn theo Hướng Dẫn Sử Dụng (QIG / UG).

 

Trường hợp 2: Không thể tìm thấy thiết bị thông minh của bạn

Điện thoại đang tìm kiếm thiết bị thông minh. Nếu bạn không thể thực hiện được bước này, hãy tham khảo những gợi ý sau.

1. Di chuyển điện thoại của bạn đến gần thiết bị thông minh hơn.

2. Buộc đóng ứng dụng Tapo, sau đó mở lại và thử thực hiện lại quá trình.

3. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy khởi động lại thiết bị Tapo.

 

Trường hợp 3: Không thể tìm thấy mạng Wi-Fi của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy mạng Wi-Fi gia đình của mình, hãy tham khảo những gợi ý sau.

1. Cường độ tín hiệu của mạng Wi-Fi nhà bạn hơi yếu, hãy thử di chuyển thiết bị thông minh đến gần router của bạn.

2. Đảm bảo mạng Wi-Fi gia đình của bạn là mạng Wi-Fi 2.4GHz, thiết bị Tapo không hỗ trợ kết nối Wi-Fi 5GHz.

3.Nếu nó không tự động hiển thị tên Wi-Fi của router, vui lòng nhấp vào “RESCAN” ở góc trên bên phải để làm mới danh sách Wi-Fi.

4.Nếu SSID của bộ định tuyến bị ẩn,Khác để nhập SSID và mật mã theo cách thủ công.

5. Đặt lại thiết bị theo Hướng Dẫn Sử Dụng (QIG / UG) và thực hiện lại quy trình.

 

Trường hợp 4: Không thể kết nối thiết bị thông minh của bạn với mạng Wi-Fi

Nếu bạn không thể thực hiện được bước này, hãy tham khảo những gợi ý sau.

1. Đảm bảo bạn đã chọn đúng mạng Wi-Fi gia đình và đã nhập đúng mật mã Wi-Fi. Nếu mạng hoặc mật mã Wi-Fi không chính xác, hãy nhấp vào “Chọn mạng” và chọn lại mạng Wi-Fi.

2. Đảm bảo thiết bị thông minh của bạn nằm trong phạm vi phủ sóng Wi-Fi của router.

3. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử đặt lại thiết bị thông minh theo hướng dẫn, rồi cài đặt lại thiết bị.

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.